Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Kenteken op naam

Vraag gesteld door M. Jurgens op 30 december 2020

Ik woon en werk 9 tot 10 maanden per jaar in Thailand en verblijf de resterende 2 tot 3 maanden in NL. Ik heb de NL nationaliteit en heb een huis in NL op mijn naam. Ik heb geen BSN nr, deze werden pas ingevoerd toen ik allang vertrokken was. Ik heb drie (klassieke) motoren in NL . Deze staan echter niet op mijn naam daar mij is verteld dat men geen voertuig op naam kan stellen indien men niet in NL woonachtig is .Aldus staan deze motoren op naam van een goede vriend . Ik zou uiteraard liever zien dat ze gewoon op mijn naam komen.Mijn vraag : is er een mogelijkheid dat ik deze motoren op mijn naam kan zetten ondanks het feit dat ik niet in NL woon en geen BSN nr heb ? Alvast mijn dank voor uw antwoord.

Antwoord van Marlijn

Antwoord van Marlijn

ANWB Expert

U woont en werkt 9-10 maanden per jaar in Thailand. De overig tijd verblijft u in Nederland waar u een huis heeft. U heeft de Nederlandse nationaliteit. U bent eigenaar van 3 motoren die u op naam van een goede vriend heeft gesteld. U zou deze liever op uw eigen naam laten zetten en vraagt of dat mogelijk is, nu u geen BSN nummer heeft.

Op de website van de RDW vindt u hierover informatie. Om een voertuig op uw naam te zetten dient u zich te legitimeren. Op de website kunt u lezen welke documenten daartoe geschikt zijn, waaronder Nederlands rijbewijs, Nederlands paspoort of identiteitskaart. Staat uw Nederlandse persoonsnummer (BSN nummer) niet op uw paspoort of identiteitskaart, dan moet u ook een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) meenemen.

De Basisregistratie Personen (BRP) bevat persoonsgegevens van iedereen die in Nederland woont, gewoond heeft, kort verblijft of een relatie heeft met de Nederlandse overheid. 
Het uittreksel is verkrijgbaar bij uw gemeente en mag niet ouder zijn dan 3 maanden. Vraag wel om een uittreksel met BSN, gemeenten geven dit niet automatisch af.

Mocht u nog nadere informatie wensen, dan adviseer ik u contact op te nemen met de RDW