Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Garantie vervanging automaat

Vraag gesteld door V. Hendriks op 20 december 2020

Mijn automaat in de auto is via Ford door een specialist in 2019 vervangen met een jaar garantie. Kosten €5500,-. De nieuw gemonteerde automaat gaat echter binnen een jaar opnieuw stuk en staat inmiddels al 2 maanden bij de specialist, Ford geeft geen goedkeuring aan specialist voor vervanging voor rekening van Ford. Ik heb de indruk dat ik continu aan het lijntje word gehouden, wat zijn mijn rechten en hoe kan de reparatie afdwingen onder garantie.Inmiddels heb ik al € 320 wegenbelasting betaald waar ik niets voor terugkrijg.

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een jaar geleden uw automatische versnellingsbak laten vervangen via de importeur/dealer. Er is een jaar garantie gegeven. Nu is deze versnellingsbak wederom stuk. U wacht al lange tijd op herstel en vraagt wat uw rechten zijn.

Garantie
De versnellingsbak is binnen de garantie stuk gegaan. De garantiebepalingen geven vervolgens aan wat er onder garantie gedekt is. Het uitgangspunt is dat een gebrek onder garantie verholpen moet worden, tenzij kan worden aangetoond dat het gebrek door uw toedoen is ontstaan. Vervolgens zijn ook de garantiebepalingen van toepassing. 

De wet
Naast de garantie heeft u ook rechten op grond van de wet. Als u een product koopt, zoals in dit geval de versnellingsbak, mag u hier als consument redelijke verwachtingen van hebben, zoals een redelijke levensduur. Hierbij wordt wel gekeken naar onder meer bouwjaar, duur van gebruik, onderhoud en het gebrek zelf. 

Het gebrek moet bij de levering al aanwezig zijn geweest. Ontdekt u het gebrek binnen 6 maanden na aankoop, dan wordt aangenomen dat dit het geval is. De verkoper moet dan aantonen dat het gebrek bijvoorbeeld door uw eigen gebruik zou kunnen zijn ontstaan. Ontdekt u het gebrek later, dan zult u in ieder geval moeten aantonen dat de versnellingsbak op  wijze is gebruikt en onderhouden.

In uw geval betreft het een automatische versnellingsbak. Hier mag u zeker een langere levensduur van verwachten dan een jaar. Op grond hiervan kunt u de verkoper aanspreken voor kosteloos herstel of vervanging. 

In uw geval
Wat in uw geval van belang is, is wat nu de oorzaak is van het gebrek en wie u kunt aanspreken. Het uitgangspunt is dat er garantie geldig is. Dus op grond van de garantie heeft u recht op kosteloos herstel.

Mocht een beroep op garantie worden afgewezen, dan is de vraag wie u kunt aanspreken. Voor de versnellingsbak is dat degene aan wie u de versnellingsbak heeft betaald, of die u deze heeft geleverd. Dat kan de dealer zijn, of de specialist. Vervolgens moet ook worden bekeken wat de oorzaak is van het gebrek. Is dat de versnellingsbak zelf, dan kunt u de dealer aanspreken voor kosteloos herstel of vervanging. Is de oorzaak te wijten aan de specialist, dan is deze verantwoordelijk.

Al met al zal er waarschijnlijk een onderzoek moeten plaatsvinden om de oorzaak te achterhalen. Pas daarna is mogelijk duidelijk wie de kosten moet betalen. De dealer als de bak een gebrek heeft, de specialist als er een fout is gemaakt met inbouwen, of u als er de oorzaak aan u is toe te rekenen. Het is dus niet zo vreemd dat dit al wat langer duurt. Maar er moet wel duidelijk zijn wat er nu precies aan de hand is en wat de stappen zijn die genomen worden om dit op te lossen. De dealer is hiervoor uw eerste aanspreekpunt. Ik raad u dan ook aan de dealer hiervoor te benaderen.

Voor informatie over uw rechten en te nemen stappen verwijs ik u naar het stappenplan klachten na aankoop op onze website.