Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Garantie op auto accu

Vraag gesteld door H. van der Kam op 20 december 2020

Mijn accu  (A-merk Bosch) heeft het binnen de garantietermijn van 2 jaar begeven. De leverancier (de Technische Centrale) zegt nu dat ik garantie heb op fabrieksfouten, niet op het gebruik (!) en wil uit coulance tegemoetkomen in de kosten en berekent mij de nieuwprijs zoals ik deze online betaal.
Mijn stelling is dat ik garantie mag verwachten op een juiste werking. Ik gebruik de auto nagenoeg dagelijks en hij is nimmer geheel ontladen geweest.
Wat is uw mening en wat kan ik ondernemen om werkelijk garantie te verkrijgen ?

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een nieuwe accu laten plaatsen. Binnen de garantietermijn moet de accu vervangen worden. U vraagt wat uw rechten zijn.

De garantievoorwaarden zelf bepalen de voorwaarden waaronder u recht heeft op garantie. Gebruikelijk is dat u recht heeft op reparatie of een nieuw product als binnen de garantietermijn het product niet meer werkt. Dat is anders als aangetoond kan worden dat er sprake is van bijvoorbeeld verkeerd gebruik, of andere oorzaken die aan de gebruiker kunnen worden toegerekend. leest u de garantievoorwaarden hier op na.

Naast de garantie heeft u ook rechten op grond van de wet. De wet geeft aan dat u als consument redelijke verwachtingen hebben van wat u koopt. Hierbij wordt wel gekeken naar onder meer leeftijd, gebruik, onderhoud en het gebrek zelf. 

Al met al lijkt het aanbod van de verkoper niet redelijk. Als niet aangetoond kan worden dat het gebrek door uw toedoen is veroorzaakt is kosteloze reparatie of een nieuwe accu zonder bijbetaling wat u normaal gesproken mag verwachten.

Voor de wijze waarop u de verkoper kunt aanspreken verwijs ik u naar het stappenplan klachten na aankoop op onze website.