Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Boete Italië

Vraag gesteld door op 25 november 2020

We hebben in 02-2020 een boete gekregen uit Italie voor ZTL vakantie was 08-2019. Deze boete is blijven liggen en nu krijg ik van een amsterdams incasso bureau (Call2collect) een schrijven om de boete en kosten te betalen. Ik heb in de tussentijd de boete naar italie overgemaakt want er staat nergens een termijn waar binnen ik betaald moet hebben.
Binnen welke termijn moet ik de boete betaald hebben en ben ik verplicht om dit incassobureau te betalen? 

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft een verkeersboete uit Italië ontvangen en bent vergeten deze te betalen. Onlangs heeft u alsnog betaald. U ontving desondanks ook een bericht van Call2Collect met het verzoek om het boetebedrag, verhoogd met ‘Lokale heffingen en onderzoekskosten’ aan hen te betalen. U wilt graag weten binnen welke termijn u het hoogst in het proces verbaal genoemde bedrag moet betalen. Ook wilt u graag weten of u aan de vordering van het incassobureau moet voldoen.

Verjaring
Als u na 5 jaar na het vaststellen van de boete niets van de Italiaanse autoriteiten hebt vernomen, is de boete verjaard en kan betaling niet meer worden afgedwongen. Het boetebedrag is, als er geen bezwaar of beroep is ingesteld, inclusief alle kosten vastgesteld op het hoogste in het proces verbaal genoemde bedrag. Tot aan de verjaring mogen de Italiaanse autoriteiten de boete innen. Zij kunnen hiervoor een incassobureau of het CJIB inschakelen.

Incasso of CJIB
Een incassobureau kan proberen extra incassokosten te vorderen. U kunt niet worden verplicht deze kosten te betalen. Als u echter akkoord gaat met het voorstel van het incassobureau, dan kunt u deze betaalde kosten achteraf niet terugvorderen als zijnde onverschuldigd betaald. Het incassobureau kan overigens ook de betaling van de hoofdsom niet (juridische) afdwingen. 

Het is aan de Italiaanse autoriteiten om de boete wel of niet over te dragen aan het CJIB.  Dit gaat niet automatisch. Het CJIB kan betaling van het boetebedrag wel afdwingen.  

Rechtstreeks betalen aan Italië
Als u de verkeersovertreding niet betwist en wilt betalen, kunt u volstaan met het openstaande boetebedrag (het hoogste bedrag genoemd in het proces-verbaal) en de (Italiaanse) procedure- en verzendkosten, zoals omschreven in het proces-verbaal. Eventuele andere kosten die het incassobureau in rekening brengt (zoals kosten dwangbevel of translatiekosten) bent u niet verplicht te betalen. U kunt de betaling doen aan het incassobureau. Het incassobureau handelt immers namens de Italiaanse autoriteiten. Betaalt u toch rechtsreeks aan de Italiaans autoriteiten, stuurt u dan een kopie van de betaling aan het incassobureau en vraag om bevestiging van ontvangst van de betaling.

Let op, als u aan het incassobureau betaalt is het belangrijk dat u eerst overeenstemming bereikt over de hoogte van de vordering. Als u betaalt zonder vooraf afspraken te maken, is het incassobureau gerechtigd om van de betaling eerst de incassokosten te voldoen. Het boetebedrag blijft dan deels openstaan.

Welke kosten betalen
Het incassobureau mag alleen procedurekosten, bezorgingkosten en het boetebedrag vorderen. Blijkens het proces verbaal zijn alle procedure- en notificatiekosten in dit bedrag inbegrepen.

Conclusie
Ik raad u aan om Call2Collect nog het betalingsbewijs toe te sturen en bij zowel Call2Collect als de Italiaanse autoriteiten bevestiging te vragen dat het boetebedrag is voldaan. In het geval dat Call2Collect meent aanspraak te maken op het meer gevorderde dat raad ik u aan om deze kosten te betwisten door onze modelbrief te gebruiken. Mocht u de betaling aan de Italiaanse autoriteiten terug ontvangen, dan is het raadzaam om met deze autoriteiten of Call2Collect te bespreken hoe het boetebedrag alsnog kan worden voldaan.

Ik raad u aan om de correspondentie goed te bewaren. In het geval de Italiaanse autoriteiten toch besluiten het CJIB opdracht tot incasso te geven, dan kunt u bewijzen dat de boete reeds is betaald.

Voor meer informatie over verkeersboetes uit Italië, verwijs ik u graag naar onze website.