Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Ben ik aansprakelijk?

Vraag gesteld door op 11 januari 2021

Automatisch remsysteem van mijn auto treed door storing in werking.
Achterligger botst achter op mij en ik word aansprakelijk gesteld omdat ik onnodig rem!!
 

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U bent betrokken geweest bij een ongeval. Het automatische remsysteem werd ingeschakeld zonder dat hier een duidelijke oorzaak voor was. Uw achterligger kon niet meer remmen en reed achterop uw voertuig. U bent aansprakelijk gesteld voor de schade van uw achterligger. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is.

Aansprakelijkheid
Op grond van artikel 5 Wegenverkeerswet is het bestuurders verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar ontstaat of kan ontstaan of om overig verkeer (mogelijk) te hinderen. Als een bestuurder remt zonder verkeersnoodzaak kan op grond van dit artikel aansprakelijkheid worden vastgesteld.

Hiernaast is artikel 19 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) van belang. Een bestuurder moet in staat zijn, zijn voertuig tot stilstand te brengen binnen de afstand waarover hij de weg kan overzien en waarover deze vrij is.

Automatisch remsysteem
De huidige opvatting over aansprakelijkheid bij automatische systemen is, dat de bestuurder aansprakelijk blijft. De bestuurder van het voertuig heeft er immers voor gekozen om het systeem in te schakelen en heeft daarmee de kans op mogelijke fouten van dit systeem aanvaard.

Aansprakelijkheid fabrikant
In theorie is het mogelijk om de fabrikant van het voertuig op uw beurt aansprakelijk te stellen voor uw schade. Er moet dan sprake zijn van een grote fout in het systeem en deze fout zal dan bewezen moeten worden.

Conclusie
Als het door u bestuurde voertuig zonder verkeersnoodzaak tot stilstand kwam, waardoor uw achterligger tegen uw voertuig aanreed, is het goed mogelijk dat u aansprakelijk bent voor diens schade aan zijn voertuig. Mogelijk bestaat er eigen schuld bij de achterligger of is hij deels aansprakelijk voor de schade aan uw voertuig. In principe zullen de verzekeraars van de bij het ongeval betrokken motorvoertuigen de aansprakelijkheid vaststellen en na een eventuele correctie voor eigen schuld de schade uitkeren.

Of de schade vervolgens door u of uw WAM-verzekeraar verhaald kan worden op de autofabrikant is met name afhankelijk van het slagen van de daarmee gepaard gaande bewijsopdracht.  

Als u van mening bent dat uw WAM verzekeraar uw zaak niet goed heeft behandeld of uw belang in belangrijke mate heeft geschaad, dan kunt u een klacht indienen bij uw verzekeraar. Als u er dan onderling niet uitkomt kunt u uw klacht voorleggen aan Kifid.

Omdat wij eerder signalen hebben ontvangen aangaande ongewenste ingrepen van ADAS-systemen, ontvangen wij graag aanvullende informatie over het voorval en de betrokken voertuigen. Omdat er steeds meer systemen worden gebruikt en het autonoom rijden steeds dichter bijkomt is het voor ons belangrijk om een vinger aan de pols te houden.

Voor meer informatie over klachten over een verzekeraar en voor verdere informatie over aansprakelijkheid bij een verkeersongeval, verwijs ik u graag naar onze website.