Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Bekeuring Italië 2019

Vraag gesteld door op 19 december 2020

Ik heb een 'bekeuring' uit 2019 ontvangen via call2collect, een inmiddels bekend bedrijf bij jullie.

Zij zeggen dat ik 2 bekeuringen heb gereden in ztl zones. Dit zou op zich waar kunnen zijn.

Origineel boetebedrag zou 130 p/stuk zijn, maar door de verhoging van de ita politie 245 p/stuk. Call2collect verdubbeld dit bedrag nog eens onder de noemer 'onderzoekskosten etc.'
Ik heb deze bekeuring echter nooit binnengekregen, en heb hiervoor nooit een 'niet thuis briefje' in de brievenbus gekregen van post nl destijds. Het zou aangetekend opgestuurd moeten zijn maar daar heb ik niks van vernomen.

Woensdagavond heb ik call2collect een e-mail gestuurd dat ik het niet eens ben met het door hun berekende bedrag (2 x €489).

Vervolgens krijg ik de volgende ochtend een e-mail van hun dat zij 'met de italiaanse politie hebben overlegd en speciaal voor mij een uitzondering maken', waardoor ik ineens alleen de 2 x €260 zou hoeven te betalen, als ik dit zo spoedig mogelijk zou betalen (binnen 5 dagen). Indien ik dit niet binnen die 5 dagen zou doen, zou ik alsnog die 2 x 489 moeten betalen volgens hun.

Wat zou u mij adviseren om te doen in deze situatie. Ik vind het allemaal nogal vaag en verdacht, een bedrijf die een factuur stuurt, zonder in eerste instantie een bekeuring toe te voegen, en eerst er heilig van overtuigt is dat ik het door hun opgelegde bedrag moet betalen (2 × 489) en dat ze dan na een 2e e-mail gelijk 'terugkrabbelen' met een vaag mailtje dat ze de politie in Italië hebben gebeld en dat zij een hoge uitzondering maken, waardoor ik ineens minder hoef te betalen. Ik vind het sowieso al zeer apart dat deze instanties er meer dan een jaar over doen om deze bekeuring met mij fatsoenlijk te communiceren, waarna ze vervolgens binnen een paar uur deze 'hoge uitzondering' voor mij geregeld kunnen hebben.

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft via Call2collect bericht ontvangen over twee Italiaanse boetes. U geeft aan dat deze boetes waarschijnlijk wel kloppen, maar u heeft hierover geen eerdere bericht ontvangen vanuit Italië. De boetes zijn inmiddels verhoogd. Er wordt u nu aangeboden een verlaagd bedrag te betalen. U vraagt of dit een juiste gang van zaken is.

Boetes uit Italië moeten 360 dagen na overtreding of het ontvangen van de persoonsgegevens van de kentekenhouder, aan de kentekenhouder zijn toegestuurd. De verjaringstermijn voor verkeersovertredingen is 5 jaar.  Als uit het geleverde bewijs blijkt dat de boete na verloop van deze periode van 360 dagen is aangeboden, kunt u zich op overschrijding van deze termijn beroepen. Er zal aannemelijk moeten worden gemaakt dat de boete binnen deze termijn aangetekend is verstuurd.

Is dat het geval, dan zult u de boete moeten voldoen als het incassobureau bewijs heeft geleverd dat de boete aan u is verstuurd. Vraagt u dit bewijs op. Tegenbewijs leveren is lastig. U hoeft mogelijk niet alle opgevoerde kosten te voldoen.

Als u de boete voldoet, dient u het openstaande boetebedrag te betalen vermeerderd met de Italiaanse procedure- en verzendkosten, zoals omschreven in het proces-verbaal. Het openstaande boetebedrag is het hoogste bedrag dat in het proces-verbaal staat. Overige gevorderde kosten hoeft u volgens Italiaanse wetgeving niet te betalen.

Het incassobureau werkt in opdracht van de Italiaanse autoriteiten en zullen ook na overleg met deze autoriteiten bepaalde wijzigingen kunnen aanbrengen in de hoogte van de gevorderde kosten. Het voorstel dat nu gedaan wordt kun u waarschijnlijk zien als een schikkingsvoorstel. Gaat u hiermee akkoord, dan zijn de boetes afgehandeld. Gaat u niet akkoord, dan zal de vordering blijven staan. De boete zal dan te zijner tijd weer aan de Italiaanse autoriteiten worden teruggestuurd en vervolgens zal worden besloten wat de vervolgstap zal zijn. 

Inschakelen incassobureau
De Italiaanse autoriteiten mogen een (Nederlands) incassobureau inschakelen om openstaande boetes te innen. U kunt echter door het incassobureau niet verplicht worden te betalen, ook niet als zij naar de rechter gaan. Alleen het CJIB te Leeuwarden is bevoegd om boetes uit andere landen van de Europese Unie te innen. De Italiaanse autoriteiten kunnen de boete ter inning alsnog doorsturen naar het CJIB, indien de boete onbetaald blijft. In bepaalde gevallen kan opname in het opsporingsregister volgen.
 
Meer informatie over verkeersboete uit Italië vindt u op onze website.