Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Auto met verborgen schade gekocht

Vraag gesteld door R. Laros op 4 januari 2021

Wij hebben 15-07-2019 een Tiguan gekocht bij auto Carrion in Oosterhout.
Deze auto destijds nog geen 1 jaar oud en kwam uit Duitsland. De auto had nog volledig fabrieksgarantie en de vorige eigenaar had deze zelfs verlengd met 1 jaar. Voorwaarden dat je het onderhoud bij een erkende (VW) dealer ,uit moet laten voeren. Nu hadden wij vocht achterin de kofferbak staan. Wij gingen uit van een garantie kwestie en brachten de auto naar de dealer. echter bij het verwijderen van plastic delen en ondervloer in de kofferbak zag de monteur dat de auto schade had gehad en dit was heel provisorisch hersteld.
Ten tijde van de aankoop heb ik de auto grondig onderzocht en niks kunnen vinden aan vreemde zaken. Nu blijkt er toch iets behoorlijk mis.

Wat zijn mijn rechten en wat moet ik van de garage verwachten.
Als ik had geweten dat de auto schade had gehad had ik deze NIET gekocht!

Ze waren aangesloten bij RDW en ANWB

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft enige tijd geleden een jonge occasion gekocht. De resterende fabrieksgarantie is door de verkoper toegezegd onder voorwaarde dat het voertuig volgens voorschrift wordt onderhouden. U heeft de auto na aankoop in onderhoud gegeven aan een dealergarage. Onlangs ontdekte u water in de kofferbak. De dealergarage heeft na het verwijderen van de plastic delen en ondervloer geconstateerd dat de lekkage het gevolg moet zijn geweest van een schade die niet op een juiste en duurzame manier is hersteld. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is.

Garantie en conformiteit
Op grond van de wet heeft u recht op een product dat voldoet aan de redelijke verwachtingen die u daarvan mocht hebben. Welke redelijke verwachtingen u van een tweedehands auto mag hebben is o.a. afhankelijk van de betaalde prijs, het bouwjaar, kilometrage en de aard van het gebrek. Als er sprake is van een gebrek wat u in redelijkheid niet hoefde te verwachten op grond van de overeenkomst en dit gebrek, althans de oorzaak hiervan al aanwezig was op het moment dat de auto werd geleverd, heeft u recht op kosteloos herstel door de verkoper. U moet de verkoper wel in de gelegenheid stellen het gebrek te verhelpen. Als u dit nalaat kunt u gemaakte kosten in beginsel niet terugvorderen van de verkoper.

Binnen een fabrieksgarantie kunnen gebreken meestal worden hersteld binnen het dealernetwerk en is het dus (soms) niet noodzakelijk om het gebrek door de verkoper te laten verhelpen.

Gebrek
De auto blijkt niet waterdicht te zijn. De oorzaak hiervan blijkt een niet vakkundig en niet duurzaam herstelde schade te zijn. Er is zodoende geen gebrek dat onder de fabrieksgarantie hersteld zou moeten worden. Een schade en gevolgschade hiervan behoren voor eigen rekening te blijven, tenzij een ander aansprakelijk is voor de geleden schade. Voorgaande neemt niet weg dat u op grond van de wet wel herstel van de verkoper kunt vorderen. U mocht verwachten, gelet op de betaalde prijs, kilometrage en leeftijd van de auto, dat er geen problemen waren met de waterdichtheid. Een auto behoort ten minste gedurende de economische levensduur waterdicht te blijven. U hoefde in redelijkheid niet te verwachten dat de auto niet waterdicht zou zijn. De verkoper is zogezegd aansprakelijk voor het leveren een deugdelijke tweedehands auto.

Dwaling
Buiten de eventuele vordering tot kosteloos herstel, kunt u ook overwegen de overeenkomst te vernietigen op grond van dwaling. Voor een geslaagd beroep op dwaling moet u kunnen aantonen, dat er een gebrek bestaat. Voorts moet u aantonen dat dit gebrek dusdanig ernstig is, dat u de auto niet gekocht zou hebben, dan wel niet gekocht zou hebben voor deze prijs, als u het gebrek wel had gekend. Ten slotte moet u aantonen dat de dwaling het gevolg is van een schending van de mededelingsplicht of van foute informatie van de verkoper. Bij wederzijdse dwaling ligt de nadruk op de onderzoeksplicht van de koper. In de praktijk is het vaak lastig om te voldoen aan de bewijsopdracht die samengaat met een beroep op dwaling.

Conclusie
Ik raad u aan om de verkoper aan te spreken tot kosteloos herstel van het gebrek op grond van non-conformiteit. U mag van de verkoper verwachten dat hij de auto kundig en duurzaam hersteld, zodat de auto voldoet aan hetgeen u op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Ingeval van een vordering tot herstel op grond van non-conformiteit, zult u moeten bewijzen dat er sprake is van een gebrek wat u niet hoefde te verwachten en dat dit gebrek al aanwezig was op het moment van levering.

Alternatief kunt u overwegen de koopovereenkomst te vernietigen op grond van dwaling. Het zal lastig(er) zijn om te voldoen aan de bewijsopdracht die bij een beroep op dwaling hoort.

De verkoper is geen BOVAG garagebedrijf. Als u er met de verkoper niet uitkomt zult u voor beslechting van het geschil maar de rechter moeten. Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft raad ik u aan deze in te schakelen.

Voor meer informatie over dwaling en uw rechten bij non-conformiteit, verwijs ik u graag naar onze website.