Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Ondeugdelijke velgen?

Vraag gesteld door op 14 september 2020

Onze vraag gaat over de toepassing van consumentenrecht.

Op 4 augustus 2016 hebben wij twee nieuwe Volvo’s V70 aangeschaft. Nu hebben wij na vier jaar en weinig kilometers ontdekt dat de lichtmetalen velgen van beide auto’s aan de binnenranden zodanig zijn gecorrodeerd dat de laklaag begint los te laten. Wij rijden al zeer lang Volvo en hebben dit soort roestverschijnselen aan de velgen nog nooit meegemaakt.

Wij hebben ons in eerste instantie tot de dealer gewend, die ons voorstelde om de velgen te laten stralen en lakken ad € 150,00 per stuk. Na tussenkomst van de importeur kregen wij van de dealer het aanbod om nieuwe velgen te laten monteren tegen bijbetaling van € 600,00 per auto.

Hier hebben wij geen goed gevoel over, met name omdat wij het idee hebben dat de dealer onze klacht niet serieus wenst te nemen en pas na tussenkomst van de importeur gaat bewegen. Naar onze mening voldoen de velgen niet aan het conformiteisvereiste als bedoeld in artikel 17, lid 2 van het BW Boek 7.

In dit geval gaat het om twee dezelfde auto’s die op dezelfde dag zijn afgeleverd. Hoe is het mogelijk dat bij een Volvo V70 van deze prijsklasse de lichtmetalen velgen na 4 jaar corrosie gaan vertonen? Hier moet sprake zijn van een constructie- of productiefout. De omstandigheid dat de importeur en de dealer aanbieden om tegen bijbetaling tot vervanging over te gaan is op zijn minst een sterke aanwijzing dat hier sprake is van een ondeugdelijk product.

Onze vraag is: Is het naar uw mening redelijk dat wij € 1200,00 mee moeten betalen aan het monteren van nieuwe velgen?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U hebt vier jaar geleden twee nieuwe auto’s gekocht. De lichtmetalen velgen van beide auto’s zijn aangetast door corrosie en de laklaag begint los te laten. De verkoper heeft aangeboden de velgen te stralen en opnieuw te laten lakken voor € 150,- per velg. Vervolgens heeft de dealer na tussenkomst van de importeur het aanbod gedaan om de velgen te vervangen tegen betaling van € 600,- per auto. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is tegenover de verkoper.

Conformiteit

Een product moet voldoen aan de redelijke verwachtingen die u daarvan mag hebben. Welke redelijke verwachtingen u mag hebben, zijn afhankelijk van o.a. de aard van het gebrek, het bouwjaar en kilometrage van de auto. In beginsel moet u als koper bewijzen dat het gebrek al bestond op het moment van aankoop.

Gebrek

Lichtmetalen velgen hebben bij normaal gebruik en onderhoud een gemiddelde levensduur van 10 jaar. Corrosie waardoor de lak begint los te laten na 4 jaar hoeft u niet te verwachten. Tenzij de verkoper kan aantonen dat de oorzaak van de corrosie ligt in verkeerd gebruik of onderhoud, is het aannemelijk dat er sprake is van een gebrek dat al aanwezig was op het moment van aflevering.

Rechten bij non-conformiteit

Als een product gebrekkig is en dit gebrek al bestond op het moment van aflevering dan kunt u van de verkoper o.a. kosteloos herstel van het gebrek vorderen. De verkoper zal het gebrek binnen een redelijke termijn moeten oplossen of toestemming geven om het gebrek op zijn kosten, door een ander te laten verhelpen.

Nadat u de verkoper schriftelijk hebt verzocht om herstel en de verkoper niet binnen een redelijke termijn het gebrek verhelpt of wil verhelpen, kunt u het herstel door een derde laten uitvoeren en de kosten op de verkoper verhalen.

Conclusie

Het is aannemelijk dat er sprake is van een gebrekkig product, in dat geval heeft u recht op kosteloos herstel van het gebrek. De voorgestelde vervanging onder bijbetaling is zodoende niet redelijk. Ik raad u aan om de verkoper aan te spreken tot kosteloos herstel op grond van art. 7:17 jo. 7:21 BW.

Als u er onderling niet uitkomt, kunt u het geschil voorleggen aan de geschillencommissie voertuigen.

Voor meer informatie over uw rechten bij non-conformiteit verwijs ik u graag naar onze website.