Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Rechten eigenaar stacaravan

Vraag gesteld door P.P. Roerink op 25 juni 2020

Valt een stacaravan (onroerend) op gehuurde grond onder het eventuele (faillissements)beslag als de campingexploitant failliet gaat of onder hem beslag wordt gelegd?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een stacaravan (roerende zaak) op huurgrond camping. U vraagt zich af wat uw rechtspositie is, indien de ondernemer failliet zou gaan c.q. beslag zou worden gelegd door een derde.

Wie is eigenaar?

Een onroerende zaak die op de (gehuurde) grond van een ander staat, wordt door natrekking eigendom van die ander. Met als gevolg dat de eigenaar van de grond ook eigenaar wordt van de stacaravan.

Het lijkt er op dat de recreant het recht behoudt om, op grond van de huurwetgeving, de stacaravan weg te nemen bij het einde van de huurovereenkomst.

In dit geval spreekt men van juridisch eigendom bij de eigenaar van de grond en van economisch eigendom voor de recreant. Economisch eigendom is het financiële belang dat je bij de stacaravan hebt, omdat je de stacaravan bij het einde van de huurovereenkomst mag wegnemen. Het gaat dan om de waarde van de stacaravan zonder standplaats.

Meer informatie over roerende of onroerende zaak (kampeermiddel) vindt u op onze website.