Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Fabrieksgarantie Hyundai en onderzoekskosten

Vraag gesteld door op 6 februari 2020

Mijn Hyundai heeft ergens een probleem in de elektronica van de auto en ik heb de auto gebracht naar de dealer voor dit probleem. De auto is slechts 2,5 jaar oud en zou dus moeten vallen onder de fabrieksgarantie van 5 jaar. De auto is 1 keer door de dealer onderhouden en laatst door een universele garage die de onderhoud heeft gepleegd volgens de voorschriften van Hyundai die vermeld staan in de service- en garantiehandleiding van de auto.

Nadat ik het probleem heb uitgelegd bij de dealer, geeft de dealer aan dat omdat de auto niet onderhouden is door hun, er een kans bestaat dat de auto wordt afgekeurd voor garantie. Ook werd verteld dat er vooraf onderzoekskosten in rekening worden gebracht en dat die hoe dan ook door mij betaald moeten worden, ook al zou het probleem onder de garantie vallen. Mijn vraag is nu of het antwoord van de dealer wel klopt en ik niet voor de gek wordt gehouden.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft een nieuwe auto gekocht waarbij een (uitgebreide) garantie is overeengekomen van 5 jaar. De auto heeft volgens voorschrift onderhoud gehad. De eerste onderhoudsbeurt bij de dealer en de tweede beurt bij een universele garage. Er is een probleem met de elektronica van de auto. De verkoper stelt dat u de onderzoekskosten moet betalen en heeft u gewaarschuwd dat de reparatie mogelijk niet onder garantie kan worden uitgevoerd, doordat een onderhoudsbeurt door een andere garage is uitgevoerd dan door de verkoper.

Garantie

De problemen met de elektronica van de auto zorgen dat de auto niet de eigenschappen bezit die u van deze auto mag verwachten. De oorzaak van het probleem is tot nog toe niet bekend. Op basis van de overeengekomen garantie moet de verkoper het gebrek verhelpen. Om het gebrek te verhelpen zal de verkoper eerst moeten achterhalen wat het probleem nu precies is. Deze kosten mag de verkoper niet op u verhalen.

Uitsluiting garantie

De garantievoorwaarden sluiten geen garantie uit in het geval dat u een onderhoudsbeurt of reparatie door een ander dan de verkoper heeft laten uitvoeren. Zelfs al zouden de garantievoorwaarden dit wel uitsluiten, dan nog mag de verkoper u niet zondermeer uitsluiten van de garantie. Zolang u kunt bewijzen dat het onderhoud volgens voorschrift is uitgevoerd mag de verkoper u niet uitsluiten van garantie met als enige reden dat het onderhoud door een ander is uitgevoerd.

Conclusie

De verkoper mag de onderzoekskosten niet op u verhalen op grond van het gegeven dat de auto bij een universele garage in onderhoud is geweest. Alleen als de verkoper kan bewijzen dat het gebrek het gevolg is van onjuist gebruik of onderhoud kunnen de kosten voor rekening van de koper komen binnen de garantieperiode. 

Voor meer informatie over garantie verwijs ik u graag naar onze website.