Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Bezwaar bekeuring Italië

Vraag gesteld door J. Andriesse op 30 juni 2020

In 2018 3 identieke overtredingen begaan waarvoor via po box 7189 te Schiedam een 3 tal identieke bekeuringen. Gebruik gemaakt om hiertegen te protesteren, danwel een voorstel regeling te treffen. Dat gedaan dmv aangetekende brieven naar Italië. Nooit een reactie ontvangen. Nu ruim 2 jaar later een setje aanmaningen om dezelfde, nu verhoogde, boetes te betalen, met een dreiging van juridische invordering. Er is dus niets gedaan met mijn officiële bezwaren. Wat is nu wijsheid?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft enige tijd geleden een drietal boetes ontvangen vanuit Italië. Er wordt u verweten dat u een verkeersluwe zone bent ingereden, zonder dat u de daartoe benodigde vergunning had. Na ontvangst van het proces verbaal heeft u bezwaar gemaakt tegen deze boetes. U heeft daarbij aangegeven dat u het bedrag te hoog vindt en dat er de facto sprake is van driemaal dezelfde overtreding die is beboet.

Dit bezwaarschrift stuurde u op 9 januari 2019.  U ontving uw bezwaar ongeopend retour. Na contact met de Italiaanse autoriteiten heeft u het bezwaar opnieuw verstuurd op 15 februari 2019. Hierop heeft u nooit een reactie ontvangen. Onlangs ontving u een betalingsherinnering uit Italië voor de drie boetes waarvan de bedragen flink zijn opgelopen. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is ten aanzien van deze boetes en of u nog iets tegen deze boetes kunt doen.

Overtreding en boeteafhandeling

Het staat vast dat de verkeersovertreding is begaan en dat de boete zodoende terecht is opgelegd. Een bezwaar op grond van de hoogte van de boete, het op verschillende dagen en tijden constateren van een soortgelijke overtreding of onbekendheid met de plaatselijk geldende regels, zal doorgaans niet slagen.

Bezwaar tijdig

U heeft eerst bezwaar gemaakt op 9 januari 2019, dit bezwaar is blijkens PostNL gericht aan een ander adres dan vermeld in de boete. Dit bezwaar heeft u ongeopend retour ontvangen. Na contact met de autoriteiten in Italië, heeft u uw bezwaar nogmaals gestuurd op 15 februari 2019. Dit bezwaarschrift is later dan 60 dagen na ontvangst van het proces verbaal verstuurd en derhalve buiten de bezwaartermijn ontvangen. Vanwege het verval van de bezwaartermijn, is uw bezwaar niet inhoudelijk behandeld.

Betalen boetebedrag

Nu vast staat dat de boete tijdig aan u is verstuurd en u niet binnen de daarvoor gestelde termijnen het boetebedrag heeft betaald, bent u gehouden het verhoogde bedrag van €193,50 per boete te betalen. U kunt geen aanspraak meer maken op de korting op het boetebedrag.

Niet betalen

Als u nu geen verdere actie neemt, is het aan de Italiaanse autoriteiten om betaling van de boete via het CJIB in Nederland af te dwingen. Of wanneer u in Italië bent daar de autoriteiten de boete te laten incasseren. Als u na 5 jaar na het vaststellen van de boete niets van de Italiaanse justitie of het CJIB heeft vernomen, is de boete verjaard en kan betaling niet meer worden afgedwongen.

Alternatief kunnen de Italiaanse autoriteiten proberen het boetebedrag te (laten) incasseren door advocatenkantoren of incassobureaus. Let op, alleen het CJIB kan in Nederland rechtens betaling afdwingen van deze boetes en ten hoogste ter hoogte van het maximale boetebedrag (tweemaal het hoogst genoemde bedrag in het proces verbaal) vermeerderd met administratiekosten. Incassobureaus proberen aanvullende bedragen te incasseren, zij kunnen u hiertoe niet dwingen.

Conclusie

U kunt de nu vastgestelde boetebedragen betalen aan de Italiaanse autoriteiten. De boetes zijn terecht opgelegd, er zijn geen valide gronden voor bezwaar aangevoerd en het bezwaar is niet tijdig ingediend. Alternatief kunt u incasso door het CJIB of een incassobureau afwachten en dan eventueel een betalingsregeling treffen.

Voor meer informatie over Italiaanse boetes verwijs ik u graag naar onze website.