Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Betaling algemene voorwaarden

Vraag gesteld door op 27 juli 2020

Maandag 20 juli 2020 hebben wij bij Camping Mooi Delden een reservering geplaatst voor de periode 1 t/m 9 augustus 2020. Door wijziging van onze plannen hebben wij de reservering op 25 juli moeten annuleren.

Refererend naar de algemene voorwaarden, artikel 6, verwacht de camping nu een betaling van 90% over het totaalbedrag. De voorwaarden worden mij echter niet duidelijk door de camping aangeboden bij het plaatsen van een reservering, pas in de responsmail van de camping worden mij deze toegezonden. Tijdens plaatsen van een reservering wordt niets vermeld over algemene voorwaarden en of ik hiermee akkoord ga. Als reactie hierop stelt de camping dat ik zelf de voorwaarden had mogen/moeten opzoeken op hun website. Ook daar is deze niet duidelijk vermeld, deze staat onder subtapjes "Tarieven" en dan "Even lezen". Daarin wordt weer doorverwezen naar de site van Recron, op de site van Recron moet ik dan weer zelf de voorwaarden opzoeken.

In de Recron voorwaarden staat onder artikel 2 dat de ondernemer de voorwaarden voorafgaand aan de recreant moet verstrekken. Ook dat de informatie/voorwaarden verstrekt wordt bij aangaan van de overeenkomst. Dit verstrekken is bij het aangaan van de overeenkomst dus niet verricht. Door de onvolledige en niet verstrekken van informatie en onoverzichtelijke website ben ik van mening dat het niet redelijk is van de ondernemer om hierop te beroepen.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft een vraag over de vernietigbaarheid van de algemene voorwaarden van een camping. U heeft een staplaats gereserveerd op 20/07/2020 op een camping in Nederland voor de periode van 1/08/2020 tot 9/08/2020. Op 25/07/2020 heeft u besloten de reservering te annuleren. De camping heeft vervolgens 90% van de overeengekomen prijs (confrom Recron-voorwaarden) als beëindigingsvergoeding in rekening gebracht.

De toepasselijke algemene voorwaarden zijn tijdens het reserveringsproces niet aan u toegestuurd. Ook wordt niet verwezen naar algemene voorwaarden in het reserveringsproces. De voorwaarden zijn u pas in de reserveringsbevestiging toegezonden. U wilt graag weten of u gebonden bent aan de algemene voorwaarden of dat u de bepaling over de annuleringskosten succesvol kunt vernietigen.

Algemene voorwaarden

Uit de wet volgt dat de afnemer van een dienst gebonden is aan de algemene voorwaarden van de dienstverlener, zelfs als de dienstverlener begreep of moest begrijpen dat de afnemer van de dienst de inhoud daarvan niet kende.

De afnemer van een dienst kan onder bepaalde voorwaarden onderdelen van de algemene voorwaarden vernietigen en is na vernietiging niet meer gebonden aan die onderdelen van de algemene voorwaarden.

Vernietiging beding uit algemene voorwaarden

Als het beding uit de algemene voorwaarden onredelijk bezwarend is voor de afnemer dan kan dit beding worden vernietigd. Ook als de afnemer geen mogelijkheid is geboden tot kennisneming van de algemene voorwaarden, kan vernietiging van een beding worden gevorderd.

Geen vernietiging

Er is o.a. wel een mogelijkheid geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen als de algemene voorwaarden langs elektronische weg beschikbaar waren en door de afnemer van de dienst konden worden opgeslagen.   

Beëindigingsvergoeding

Als partijen geen afspraken hebben gemaakt over de hoogte van de beëindigingsvergoeding raakt de afnemer van een dienst, na opzegging van de overeenkomst, de volledige overeengekomen prijs als beëindigingsvergoeding verschuldigd.

Conclusie

Op de website van de camping zijn de toepasselijke algemene voorwaarden te vinden en is een duidelijke verwijzing opgenomen naar de Recron voorwaarden. Lidmaatschap van de Recron, blijkt ook duidelijk door het Recron-logo op de website. Naar mijn mening is voldaan aan het geven van een mogelijkheid tot kennisneming van de algemene voorwaarden en kan het annuleringsbeding niet worden vernietigd.

Als het beding van de (Recron) annuleringskosten succesvol vernietigd zou (kunnen) worden, moet worden teruggevallen op de basisregel. Na opzegging raakt de overeengekomen prijs als beëindigingsvergoeding verschuldigd.

Voor meer informatie over het annuleren van een campingplaats verwijs ik u graag naar onze website.