Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Bekeuring Frankrijk

Vraag gesteld door op 18 juni 2020

In aug 2019 hebben wij na thuiskomst 2 bekeuringen ontvangen van 45 euro, deze zijn keurig voldaan. in dec 2019 ontving ik een aanmaning in het Frans dat ik € 180,00 moest betalen en indien ik het voor 25 nov 2019 zou betalen was het bedrag €144,00?

Ik heb gebeld met telnr op de brief waarbij ik aangaf netjes betaald te hebben. ik moest betaalbewijs en brief op sturen. Heb tot 3x toe brieven heen en weer verstuurd, maar de vertaalde Franse brieven die ik terug kreeg waren niet volledig duidelijk.

Eind maart 2020 heb ik voor 3e keer gebeld en had toen dame aan de lijn die me uiteindelijk vertelde dat deze 2 bekeuringen idd netjes betaald zijn, maar dat er nog een 3e bekeuring is van 11-08-2019 08.21 uur. Deze bleek uiteindelijk ook op dezelfde dag gereden te zijn als de 2e bekeuring 11-08-2019 om 08.07 uur, maar van bekeuring nummer 3 (11-08 om 08.21) heb ik dus nooit een 1e officiële bekeuring ontvangen en alleen de betreffende aanmaning.

De dame vertelde dat ik via de site van antai een betwisting moest aanmaken. dit heb ik op 27 maart gedaan. Vorige week ontving ik 2 brieven met de melding dat dossier in behandeling is, maar 1 brief betreft het overtredingsnummer van de 1e beuring op 28/07/19 deze is al voldaan en de andere brief betreft wel het overtredingsnummer van de 3e bekeuring 11/08 08.21 uur ik begreep hier niets van.

Deze week ontving ik weer een brief betreft de overtreding van 11/08 08.21 uur met de mededeling dat de betaling niet is voldaan en er bewijs ontbreekt en 1 dag later ontving ik een brief met 2 foto's van de auto tijdens de overtreding (deze heb ik overigens niet opgevraagd) vandaag heb ik weer gebeld en er werd mij toen verteld (weer in gebrekkig Engels, want er spreek niemand Nederlands!) dat ik eerst die 180 euro moet betalen en dan nog een keer een betwisting via de site van antai kan doen.

Ik weet echt niet meer wat ik moet doen? Ik wil uiteraard betalen als ik een overtreding gemaakt heb, maar dan de standaard 45 euro ipv 180 euro. Ik heb de bekeuring ook nooit ontvangen? Ik kom er via de telefoon met Frankrijk echt niet uit! ik maak me ook zorgen dat de bekeuring nog hoger op loopt als ik niet betaal of dat ik problemen krijg op het moment dan ik de grens naar Frankrijk over wil. Ik hoop dat u mij kunt helpen wat te doen.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft een aantal bekeuringen gekregen in Frankrijk voor (kleine) snelheidsovertredingen. Van twee van de drie boetes heeft u een kennisgeving ontvangen waarna u deze binnen de daarvoor gestelde termijn heeft betaald. Op 6 december heeft u een kennisgeving van een ‘verhoogde boete’ ontvangen.

U heeft geprobeerd zowel telefonisch als schriftelijk bezwaar te maken tegen deze ‘verhoogde boete’, omdat u de initiële kennisgeving nooit heeft ontvangen. Volgens de meest recente brief van de Franse autoriteiten bent u inmiddels het hoogste bedrag van € 180,- verschuldigd. U wilt graag weten of u hier nog iets tegen kunt doen. Ook wilt u graag weten wat de gevolgen zijn als u niet betaalt.

Kennisgeving niet ontvangen

Als de kennisgeving nooit is ontvangen en u niet in de gelegenheid bent gesteld om gebruik te maken van de kortingsregeling, raden wij onze leden aan om (telefonisch) contact op te nemen met de Franse instantie om de mogelijkheden te bespreken om toch het verlaagde boete bedrag te (mogen) betalen.

Niet betalen

Als u de boete niet betaalt aan de Franse instantie, dan kan de incasso van deze boete worden overgelaten aan het CJIB. Alleen het CJIB is bevoegd om betaling van boetes van (buitenlandse)verkeersovertredingen af te dwingen. Naast het boetebedrag eventueel verhoogd met administratie- en procedurekosten, betaalt u dan ook de administratiekosten van het CJIB.

In Frankrijk blijven de autoriteiten bevoegd om betaling van het boetebedrag af te dwingen.

Conclusie

Ik vermoed dat er verwarring is ontstaan en het niet duidelijk is geweest wat u van de instantie verwachtte. Door het volgen van de formele bezwaarprocedure is de verwarring groter geworden. Ik raad u aan om nogmaals telefonisch contact op te nemen met de Franse instantie en duidelijk te maken dat uw (eerdere) bezwaren gericht waren op het niet ontvangen van de oorspronkelijke kennisgeving en dat u daarmee niet de mogelijkheid heeft gehad om gebruik te maken van de korting op de boete.

Voor meer informatie over de inning van Europese boetes in Nederland verwijs ik u graag naar onze website.