Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Actie autodealer

Vraag gesteld door R.J.R.G. Crutzen op 18 juli 2020

Ik heb een nieuwe Audi A3 gekocht bij de dealer. De actie van de dealer was bij aankoop Audi A3 in de maand juli een gratis iPhone 11. Daar heb ik aan voldaan. Maar de dealer zegt dat ik veel korting op de nieuwe auto heb gekregen en daardoor geen iPhone krijg. Mag dat zomaar. Ik zou de iPhone wel krijgen als ik minder korting had gekregen op de auto. Is een beetje raar want dan is de iPhone eigenlijk niet gratis. Wat is uw mening hierover?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U bent een koopovereenkomst aangegaan voor een nieuwe auto. U heeft de auto gekocht in een actieperiode waarbinnen een gratis Iphone 11 wordt meegeleverd. De verkoper wil de Iphone niet leveren omdat een korting op de auto is overeengekomen. In de koopovereenkomst is de voorwaarden opgenomen dat ‘alle orders onder voorbehoud van goedkeuring van directie’ zijn. U wilt graag weten of u de levering van de Iphone kunt afdwingen. Ook wilt u graag weten of de verkoper, bij uw aandringen op levering van de Iphone, van de koop af kan.

Iphone Actie

Op de website van de verkoper wordt de actie omschreven zonder verwijzing naar algemene voorwaarden. De voorwaarden voor ontvangst van de Iphone zijn blijkens de actiepagina, dat een specifieke nieuwe auto moet zijn gekocht in de maand juli. Ook wordt een vanaf prijs genoemd en gespecificeerd dat het moet gaan om een zakelijke of particuliere aankoop of een private lease.

Bijzondere voorwaarde

In de koopovereenkomst is opgenomen dat ‘alle orders onder voorbehoud van goedkeuring door de directie’ zijn. Uit de algemene voorwaarden volgt dat als de directie niet binnen twee dagen na ondertekening van de overeenkomst, heeft laten blijken de order niet te accepteren, aan de opschortende voorwaarden is voldaan.

Conclusie

U voldoet aan de actievoorwaarden voor ontvangst van de gratis Iphone en kunt nakoming van de verbintenis tot levering afdwingen. Ik raad u aan om de verkoper (schriftelijk) te wijzen op de verbintenis tot kosteloze levering van de Iphone. De overeengekomen korting op de verkoopprijs van de overeenkomst doet hieraan niets af. Ook na verrekening van de korting voldoet u aan de actievoorwaarden voor ontvangst van de Iphone. Dit is slechts anders als u met de verkoper zou zijn overeengekomen dat in plaats van de Iphone actie een korting is overeengekomen.

De verkoper kan zich niet (langer) beroepen op de opschortende voorwaarde dat toestemming van de directie moet zijn verkregen.

Voor meer informatie over de koopovereenkomst verwijs ik u graag naar onze website.