Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Wie heeft er voorrang

Vraag gesteld door op 19 maart 2020

Betreft het kruispunt Adonispad 5- Muzenlaan te Eindhoven. Zie google maps. Ik  kom uit het Adonispad gereden, er komt een auto van links. Wie heeft er voorrang? Adonispad is een woonerf zonder uitrit constructie. Als je vanuit de Muzenlaan aan komt rijden is er nergens een verkeersbord of verkeersteken zichtbaar waaruit blijkt dat rechts geen voorrang zou hebben.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft een vraag over een verkeerssituatie. U wilt graag weten welke weggebruiker voorrang heeft. Bestuurder A verlaat een woonerf, weggebruiker B rijdt op een doorgaande weg en komt t.o.v. bestuurder A van links. Er zijn geen verkeersborden die de voorrang regelen.

Rechts heeft voorrang

In art. 15 van het Reglement verkeersmiddelen en vervoer 1990 (RVV 1990) is opgenomen dat op een kruising voorrang moet worden gegeven aan van rechts komende bestuurders.

(Woon)erf

In paragraaf 17 RVV 1990 zijn geen bijzonder voorrangsregelingen opgenomen met betrekking tot het (woon)erf.

Uitrit-constructie

In de rechtsspraak is de regel ontwikkeld dat er sprake is van een uitrit-constructie als dit voor de gemiddelde verkeersdeelnemer duidelijk is. In veel gevallen zal de bestemming van het weggedeelte (parkeerterrein of een weggedeelte waaraan slechts enkele woningen of garageboxen zijn gelegen) voldoende duidelijkheid geven. Het constructiecriterium beschrijft dat er sprake is van een uitrit als het trottoir evenwijdig aan de kruisende weg t.o.v. het woonerf doorloopt en de kleur en het type wegdek niet afwijkt.

Conclusie

Het is niet direct duidelijk of er sprake is van een in- of uitrit. Het woonerf heeft geen afgesloten bestemming, het trottoir evenwijdig aan de kruisende weg loopt niet door en het type en kleur wegdek wijkt niet af. Voor het woonerf gelden geen bijzondere voorrangsregels. Er is sprake van een gelijkwaardige kruising, het van rechts komende verkeer moet worden voorgelaten.

Voor meer informatie over verkeersregels in Nederland verwijs ik u graag naar onze website.