Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Non-conformiteit

Vraag gesteld door J. Meijer op 28 februari 2020

Voor twee weken terug een voertuig gekocht zonder (aanvullende) garantie. Nu blijkt na 1,5 week de ketting defect / versleten te zijn. Ik wil dat deze ketting op basis van “wettelijke garantie” kosteloos gerepareerd word. Na veel pijn en moeite wil de garage (overigens BOVAG lid) de ketting kosteloos uit “coulance” vervangen en voor problemen die zich in de toekomst onverhoopt voordoen kan ik ze niet meer benaderen.

De auto is nog niet gerepareerd, omdat ik niet akkoord ga met het feit dat ik ze niet mag benaderen bij eventuele toekomstige problemen. Hoe kan ik dit verder aanpakken?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft onlangs een occasion gekocht. Korte tijd na aankoop bleek de distributieketting versleten. Op grond van non-conformiteit heeft u kosteloze vervanging van de verkoper gevorderd. De verkoper is bereid om de distributieketting te vervangen, maar stelt daarbij de voorwaarde dat u afziet van toekomstige reparaties op grond van non-conformiteit. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is ten aanzien van de kosten voor reparatie. Ook wilt u graag weten of de door de verkoper gestelde voorwaarde, als u daarmee akkoord zou gaan, rechtens afdwingbaar is.

Conformiteit

Een product moet voldoen aan de redelijke verwachtingen voldoen die u daarvan mag hebben. Wat redelijke verwachtingen zijn is afhankelijk van o.a. het soort gebrek, het bouwjaar, kilometrage en de betaalde prijs.

Aard van het gebrek

Een distributieketting hoort een autoleven lang mee te gaan, bij normaal gebruik en onderhoud. Dat de distributieketting korte tijd na aankoop moet worden vervangen, hoefde u dus niet te verwachten.

Rechten bij non-conformiteit

Als een product niet voldoet aan de redelijke verwachting die u daarvan mocht hebben, kunt u herstel, vervanging of aflevering van het ontbrekende eisen. De verkoper moet op grond van de wet het gebrek kosteloos verhelpen. Bovendien moet het herstel binnen een redelijke termijn plaatsvinden en met minimale overlast voor de koper.

Bewijs

In beginsel moet de koper bewijzen dat het product niet voldoet aan zijn redelijke verwachtingen en dat het gebrek al bestond op het moment van aankoop. Een uitzondering hierop zijn de eerste 6 maanden na aankoop bij de consumentenkoop. In deze periode bestaat het rechtsvermoeden dat het gebrek al bij aankoop aanwezig was.

Toekomstige gebreken

Op grond van de wet mag bij consumentenkoop niet ten nadele van de koper worden afgeweken van o.a. de bepalingen met betrekking tot conformiteit en uw rechten bij non-conformiteit. Als zich gedurende de eerste 6 maanden na aankoop een (ander) gebrek blijkt te bestaan wat u in redelijkheid niet hoefde te verwachten, kunt u dit gebrek laten verhelpen door de verkoper.

Conclusie

Op grond van de wet zal de verkoper het gebrek met de distributieketting, voor u kosteloos moeten verhelpen. Uitsluiting van toekomstige aanspraken op (kosteloze) reparaties van gebreken, is op grond van de wet niet mogelijk. Ik raad u aan om de verkoper in gebreke te stellen ten aanzien van zijn verplichting de reparatie aan de distributieketting uit te voeren. Als de verkoper dan niet overgaat tot reparatie, bent u bevoegd om de overeenkomst te ontbinden.

Voor meer informatie over uw rechten bij non-conformiteit verwijs ik u graag naar onze website. U vindt daar ook een modelbrief waarmee u de verkoper in gebreke kunt stellen. Mocht u er onderling niet uitkomen dan raad ik u aan het geschil voor te leggen aan de geschillencommissie voertuigen. Als u een rechtsbijstand verzekering heeft, raad ik u aan deze in te schakelen.