Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Aansprakelijkheid garage

Vraag gesteld door op 13 maart 2020

Bij dezen wil ik graag een verzoek doen voor het opsturen van de rapporten van de ANWB wegenwacht van 18-01-2020, 05-03-2020 en 11-03-2020 betreffende mijn Ford Fiësta met kenteken 34-ZD-XL. Ik ben geïnteresseerd in deze rapporten in verband met een geschil met mijn garage. Ik zal de situatie kort toelichten.

  • 18-01-2020 met oververhitte motor langs de snelweg. Weggesleept naar ANWB Service Centrum Amsterdam. Diagnose gesteld door ANWB was ‘waterpomp defect en mogelijk lek in thermostaathuis’. Door mijn eigen garage is alleen het thermostaathuis vervangen.
  • 05-03-2020 met oververhitte en rokende motor langs de snelweg. Weggesleept naar ANWB Service Centrum Amsterdam. Diagnose gesteld door ANWB was ‘waterpomp defect en schade gereden aan de motor’. Motor zou opengemaakt moeten worden. Bij mijn garage gesproken met de manager, waarbij ik aangaf dat de waterpomp defect is en dat de motor open moet (geschatte kosten volgens ANWB: € 1000-1500,-). Garage zou diagnose stellen en mij bellen. Eind van de dag kon ik mijn auto ophalen, waterpomp was vervangen à €280,-. Arbeidskosten heb ik niet hoeven betalen. Motor is niet opengemaakt, maar er was een uur mee gereden door de garage en er was geconstateerd dat er geen water weglekt. Mij werd verteld dat er geen permanente schade aan de motor is.
  • 06-03-2020 auto opgehaald.
  • 09-03-2020 ik belde de manager van mijn garage. Ik constateerde tijdens het rijden dat de auto schokkerig rijdt. Manager gaf aan dat ik het een week aan moest kijken en in de gaten moest houden of de motor niet te heet wordt.
  • 11-03-2020 met hevig rokende uitlaat, bijna niet meer vooruit komen en geel motor dashbordlampje langs de kant van de weg. ANWB geeft aan bijna zeker te weten dat de koppakking kapot is. ANWB-medewerker sprak zijn verbazing uit over het feit dat in januari alleen het thermostaathuis vervangen was en niet de waterpomp én dat er vorige week niet goed naar de motor is gekeken.
  • 12-03-2020 langsgegaan bij de manager van mijn garage. Geeft aan dat de motor vorige week niet open was gemaakt omdat dit een dure reparatie is. Een uur gereden en er lekte geen water, dus hij gaf vandaag letterlijk aan dat hij dacht ‘we gokken het erop’. Mijn garage gaat de kosten van reparatie van de motor niet betalen. Manager geeft aan dat de waterpomp in januari niet stuk was, omdat ik er anders niet weken mee door zou hebben kunnen rijden.

Mijn bewondering voor de ANWB is groot en ik ben drie keer fantastisch door jullie geholpen, waarvoor heel veel dank. Zoals u begrijpt, heb ik op dit moment een groot geschil met mijn garage. Ik begreep van de wegenwacht dat jullie ook juridische bijstand bieden. Ik heb een Nederland Standaard abonnement en vroeg me af of ik met mijn huidige abonnement gebruik kan maken van juridische bijstand ofwel mijn abonnement kan uitbreiden zodat ik hier gebruik van kan maken. Ik ben in ieder geval erg benieuwd naar uw juridisch advies.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft uw auto meermaals ter reparatie aangeboden aan uw garage. De garage heeft in eerste instantie ondanks de instructie van de wegenwacht slechts het thermostaathuis vervangen. Na een tweede inzet van de wegenwacht heeft uw garage de waterpomp vervangen maar niet gekeken naar gevolgschade aan de motor. Na een derde inzet van de wegenwacht staat uw auto met een kapotte motor bij uw garage. De garagehouder stelt dat hij niet tekort is geschoten in zijn verplichtingen en weigert de kosten voor de reparatie van de motor voor zijn rekening te nemen. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is ten aanzien van de reparatiekosten van de motor.

Overeenkomst van opdracht

U heeft de garage opdracht gegeven tot het herstellen van het defect. Op grond van de wet moet de opdrachtnemer bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Daarnaast moet de opdrachtnemer de opdrachtgever op de hoogte houden van zijn werkzaamheden.

Tekortkoming in de nakoming

De garagehouder heeft bij de uitvoering van zijn opdracht niet de zorg van een goed opdrachtnemer in acht genomen en heeft opdrachtgever bovendien opdrachtgever niet op een juiste manier op de hoogte gehouden van zijn werkzaamheden. Na de instructie van de wegenwacht had uw garage op zijn minst de werking van de waterpomp moeten controleren. De mededeling dat het thermostaathuis onderdeel is van de waterpomp deed u vermoeden dat de waterpomp vervangen was. Hiermee is de garagehouder tekort geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst van opdracht.

Rechten bij een toerekenbare tekortkoming in de nakoming

Als er sprake is van een tekortkoming in de nakoming en correcte nakoming niet meer mogelijk is, moet de gevolgschade worden vergoed.

Bewijs

De opdrachtgever zal moeten bewijzen dat de opdrachtnemer tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen en dat er gevolgschade is. De gevolgschade bestaat uit het repareren van de motor, wat mogelijk niet nodig was geweest bij tijdige vervanging (lees: direct na de instructie van de wegenwacht) van de waterpomp.

Conclusie

Als u kunt bewijzen dat het defect aan de motor het gevolg is van het niet vervangen van de waterpomp op het moment dat daartoe de eerste opdracht is gegeven en dat de garage te kort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen kunt u de gevolgschade verhalen op de garage. Het zal lastig zijn dit te bewijzen. Uit de opmerkingen van de garage maak ik bovendien op dat hij niet bereid is gehoor te geven aan uw verzoek.

Ik raad u aan om de garage aan te spreken tot reparatie van de motor op zijn kosten als schadevergoeding voor de toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen. Als uw garage daarop afwijzend reageert kunt u het geschil voorleggen aan de geschillencommissie voertuigen, omdat uw garage is aangesloten bij de Bovag. Ook kunt u gebruik maken van een rechtsbijstandsverzekering als u die heeft.

Voor meer informatie over klachten na onderhoud verwijs ik u graag naar onze website.