Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

reservering camping annuleren

Vraag gesteld door Edith B. op 26 mei 2018

Wij hebben een mondelinge reservering (telefonisch)gemaakt op een camping met daarbij het uitdrukkelijke verzoek dat wij een bevestiging wilde hebben. Nu na bijna 6-7 weken hebben we deze nog steeds niet gekregen. Het contact met de camping verloopt erg moeizaam en we willen nu de reservering intrekken. De camping zegt dat we de reservering maar moeten annuleren bij onze verzekering. Onze vraag is, is de reservering rechtsgeldig zonder ooit een bevestiging te hebben ontvangen?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft telefonisch een plaats op een camping gerserveerd. U vraagt zich af of u onder de reservering uitkan, nu deze nimmer is bevestigd door de ondernemer.

Geldige overeenkomst
Wanneer u telefonisch een reservering plaats met betrekking tot een campingplaats, dan komt er een geldige overeenkomst tot stand.

Een boeking van een reis of accommodatie per telefoon, internet, etc., valt niet onder de bescherming van koop op afstand. Ofwel; er geldt na het sluiten van een dergelijke overeenkomst géén bedenktijd.

Bevestiging door ondernemer
Echter, zo lang de ondernemer de boeking niet schriftelijk bevestigd door toezending van informatie van de boeking, kunt u als consument alsnog kosteloos van de overeenkomst af. Stuur de ondernemer schriftelijk (bij voorkeur per aangetekende brief) een bericht, waarin u aangeeft dat u van de boeking afziet, nu de ondernemer de boeking schriftelijk noch electronisch bevestigd heeft door toezending van de informatie.

Voor de goede orde; spreek in de brief niet van annuleren, maar van ontbinding van de overeenkomst.