Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Parkeren op een met klinkers verhard gedeelde naast de rijbaan, niet zijnde een trottoir of fietspad, in strijd met zonebord met bord E1?

Vraag gesteld door HKleinrouwler op 26 januari 2016

Twee jaar geleden parkeerde ik mijn auto volledig op een met klinkers verhard gedeelde van de berm. Dit was binnen de zone waar zonebord E1 geldt. Het verharde gedeelde was ooit aangelegd als inrit naar een bedrijf. De inrit was blijven liggen, maar het bedrijf was verdwenen. Waar de inrit, na het trottoir, normaal ooit doorliep was nu een permanent hekwerk geplaatst met daarachter een braakliggend terrein. Hierdoor was het onmogelijk om de inrit als zodanig te gebruiken. Er kon welhaast geen andere bestemming dan een parkeerplaats voor gelden.
Is parkeren op deze verharding, zonder gebruik te maken of overlast te veroorzaken voor voetgangers, of gebruikers van de rijbaan een overtreding van zonebord E1?

Antwoord van David

Antwoord van David

ANWB Expert

U vraagt of u mag parkeren op een met klinker verhard gedeelte naast de rijbaan, wanneer er een parkeerverbod van toepassing is. In dit geval geldt het parkeerverbod voor de aangegeven zone.

Een soortgelijke vraag is eerder op het platform gesteld. 

In bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens staat de betekenis vermeld van verkeersbord E1. Daarnaast staat in artikel 65 lid 2 RVV o.a. dat het parkeerverbod (E1) alleen geldt voor de zijde van de weg alwaar het verkeersbord is geplaatst. In lid 3 wordt aangegeven dat het parkeren van een voertuig toegestaan is op de daartoe bestemde weggedeelten.

In artikel 66 RVV staat dat indien er sprake is van een zone, het verkeersbord geldt in het aangegeven gebied. Het verbod geldt voor deze zone en een met klinkers verhard gedeelte langs de rijbaan is niet perse bestemd als parkeerplaats. Er mag dus alleen in duidelijk aangegeven parkeervakken worden geparkeerd.

Zie ook een zaak bij de kantonrechter, waarbij een automobilist zijn auto parkeerde in een zone waar een parkeerverbod gold, maar waarbij de automobilist aanvoerde dat hij de lange zware en witte stroken van klinkerbestrating verwarrend vond en meende dat hij in een zwarte strook mocht parkeren. Zijn beroep werd ongegrond verklaard.