Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Moet ik een Italiaanse hoge aanmaning betalen terwijl ik 1e nota niet ontvangen heb?

Vraag gesteld door okay10 op 21 april 2016

Ik krijg net een 'aanmaning tot betaling' voor een "proces-verbaal i.v.m. een administratieve sanctie" van de stedelijke politie Firenze. Op 25-05-2011 zou ik over een OV-baan zijn gereden (artikel 7/1A) E 14 IN REL). Op 30-08-2012 stuurden ze dat proces-verbaal met 'uitnodiging om binnen 60 dagen te betalen'. Geen geld ontvangen en of ik nu maar € 179,02 wil overmaken.

Ik heb echter geen 1e nota ontvangen.
Ze stuurden die 15 maanden later dan de overtreding, waarvan ik ook geen bewijs-foto of zo heb ontvangen.
Moet ik nu toch € 179,02 overmaken of kan ik succesvol weigeren/bezwaar maken c.q. het eerste bedrag betalen?

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U hebt een boete uit Italië ontvangen. U ontving onlangs een aanmaning. U vraagt zich af of u de bekeuring nu moet betalen.

Algemene informatie over buitenlandse boetes op onze website

Termijn toesturen boete
In Italië kan een boete tot 360 dagen na vaststelling worden verstuurd aan de overtreder. Onduidelijk is wat precies met ‘vaststelling’ wordt bedoeld. Er zijn hierover meerdere opvattingen. Sommigen menen dat het gaat om het moment van vaststelling van de overtreding. Anderen vinden dat het gaat om vaststelling van de identiteit van de overtreder. Dit moment ligt vaak een tijd na de datum van de overtreding, omdat het lang duurt voordat de Italiaanse autoriteiten de gegevens van de overtreder/kentekenhouder hebben ontvangen van de RDW.

Vanwege deze verschillen in uitleg is de uitkomst van een eventueel bezwaar moeilijk te voorspellen. Als het bezwaar wordt afgewezen, wordt de boete verdubbeld. Wij adviseren om die reden alleen bezwaar te maken als u kunt aantonen dat u de overtreding niet heeft begaan, of de boete heeft ontvangen 360 dagen na datum vaststelling identiteit.

Termijn bezwaar
Bezwaar tegen de boete moet binnen 60 dagen na ontvangst van de bekeuring bij de daarin vermelde instantie. Na verloop van deze termijn is bezwaar niet meer mogelijk.

Tegen het feit dat u een aanmaning na langere tijd ontvangt kunt u geen bezwaar maken. De verjaringstermijn voor de tenuitvoerlegging van geldboetes is namelijk vijf jaar.

Eerste kennisgeving niet ontvangen?
Indien u nooit een eerste kennisgeving heeft ontvangen en nu een aanmaning krijgt zult u aan moeten tonen dat de aanmaning het eerste bericht is dat u hebt gekregen. Dit bewijs is vaak niet te leveren.

In de boete en in de aanmaning staat het telefoonnummer en emailadres van het EMO. Daar kunt u terecht met vragen over uw dossier. Op de website van het EMO kunt u uw persoonlijk dossier ook inzien (www.emo.nivi.it). Vaak zit hier afschrift van een verzend-/ontvangstbewijs in.

Tenuitvoerlegging ook in Nederland mogelijk
Indien de boete niet op tijd wordt betaald kan betaling worden afgedwongen indien u in Italië zou worden aangehouden.

Ook in Nederland kan betaling worden afgedwongen.

Op grond van het Europese Kaderbesluit wederzijdse inning van geldelijke sancties kan een EU-lidstaat de inning van een geldboete aan Nederland (het CJIB) overdragen. Voor deze wederzijdse inning is vereist dat de EU-landen het Kaderbesluit in hun nationale wetgeving hebben geïmplementeerd. Dit Kaderbesluit is eind vorige maand in de Italiaanse wetgeving opgenomen. Dat betekent dus dat de boete door het CJIB in Nederland kan worden geïnd.

Al en met al adviseer ik u de boete te betalen.***

Reactie van Sietse_m:

Beste Annemieke,

Ook ik heb deze aanmaning tot betaling ontvangen. Ik ben kennelijk op 29-07-2011 een verkeersluwe zone in Florence ingereden, zonder de bijbehorende vergunning. Dit is vervolgen op 16-09-2011 pas vastgesteld. Wat ik opzich al opmerkelijk vind, maar dat daar gelaten.

Op 02-02-2012 is er een proces-verbaal is uitgeschreven waar ook ik geen 1e nota van heb ontvangen. Wel is er door het verhuurbedrijf waar ik een auto heb gehuurd op 25-12-2011 een bedrag van 36,30 van mijn ANWB creditcard afgeschreven terwijl ik het verschuldigde verhuurbedrag reeds betaald had.
Ik moet eerlijk bekennen dat ik mij niet meer kan herinneren wat voor nota dat betrof, maar ik heb heel sterk het vermoeden dat het om de originele bekeuring ging. Omdat het te lang geleden is kan de klantenservice van de creditcard niet meer achterhalen waar dit bedrag aan gerelateerd is.

Opmerkelijk dat Italië met meerdere van dit soort aanmaningen komt vlak na het moment dat er een verdrag tussen Italië en Nederland is getekend om buitenlandse boetes door te belasten.

Indien een verkeersovertreding wordt begaan en daar een sanctie voor wordt opgelegd is terecht. Maar om de overtreder hier niet van op de hoogte te brengen en bijna 5 jaar na dato met deze aanmaning van een verhoogde sanctie te komen is volkomen onterecht.

Kan ik met mijn beperkte gegevens aantonen dat ik de bekeuring reeds heb voldaan aan het verhuurbedrijf? En hoe kan ik dat het beste aanpakken?***

Reactie van David Sjoer:

Het bedrag van € 36,30 doet eerder denken aan de administratiekosten die een autoverhuurder in rekening brengt.
Vaak staat er in de toepasselijke algemene voorwaarden van de autoverhuurder vermeld, dat een autoverhuurder gerechtigd is administratiekosten in rekening te brengen in verband met verkeersboetes. Ik denk dat dit hier het geval is en dit staat - helaas - los van de boete.***

Reactie van MCP:

Beste Annemiek,

Ook ik heb vanuit Italië net als okay10 exact dezelfde bekeuring gekregen (hetzelfde jaar en overtreding). Tevens ook geen eerder correspondentie ontvangen dan direct een aanmaning.

Ik heb de afgelopen tijd eerst maar eens wat gegoogled om de echtheid van de brief te toetsen maar blijkt dat EMO toch wel legaal is. Men kan ze vraagtekens in deze tijd zetten als men via zo ene brief via een website om een betaling vraagt.

Net als Sietse vindt ik het ook opmerkelijk dat nadat het verdrag in de wet is opgenomen er een behoorlijk aantal aanmaningen wordt gestuurd. Althans hetgeen ik lees op verschillende sites e.d. Ik vraag me dan ook af of EMO niet probeert te verdoezelen dat ze te laat zijn geweest met de bekeuring te sturen en een methode hebben gevonden om deze al nog te krijgen en indien nodig via het CJIB.

Ik lees in u antwoord naar okay dat het aan ons is om te bewijzen dat de brief niet is verzonden. Dit is toch de omgekeerde wereld. Als ik een brief stuur waarvan de ontvanger aangeeft niet te hebben ontvangen moet ik aantonen dat ik hem heb verstuurd door hem aangetekend te sturen. En nu dat ik de ontvanger zou zijn van een brief moet ik het ook aantonen. En hoe toon je aan dat je een brief niet heb ontvangen waarvan een mogelijk bestaat dat hij nooit is gestuurd? Is in deze niet de bewijslast aan EMO om aan te tonen dat zij de brief hebben afgeleverd aan mij?

Hieruit voortvloeiend is deze aanmaning dus ook hoger dan de orginele bekeuring. Van hetgeen ik begrijp zou het bedrag in de eerste brief een stuk lager zijn geweest dan in de aanmaning waar waarschijnlijk ook nog additionele kosten in rekening worden gebracht.

Ik zou de ANWB toch willen vragen hier eens dieper op in te gaan en te zien wat onze mogelijkheden in deze zijn. Ik stel niet in twijfel dat ik een overtreding heb begaan. En helaas voor mij heb ik waarschijnlijk bij het ophalen en wegbrengen van me moeder naar het vliegveld beide keren over deze busbaan deel gereden. In elk geval ben ik wel van mening dat indien EMO het recht heeft de bekeuringen alhier te innen dat ik deze ook moet betalen maar wel op een eerlijke manier en niet 5 jaar na dato komen met een aanmaning en doen voorkomen dat je al eens eerder een brief heb gestuurd.

Ik hoor graag van u.***

Reactie van Annemieke Zerdoun:

U heeft vragen over de wijze waarop de boetes in Italië op dit moment worden geïnd.

U geeft aan ook tot de groep te horen die geen eerste bericht heeft ontvangen. Een reden hiervoor zou kunnen zijn dat u gebruik maakt van een lease auto. De lease maatschappij is dan degene die de berichten ontvangt. Mogelijk is vervolgens door de lease maatschappij een en ander niet tijdig doorgegeven.

Indien u geen lease auto heeft is het inderdaad vreemd dat u geen eerste bericht heeft ontvangen. Het feit dat u dient aan te tonen dat u dit bericht niet heeft ontvangen ligt echter inderdaad bij u. U geeft terecht aan dat dit nauwelijks te bewijzen is.

Inning van de boete kan plaatsvinden tot 5 jaar na de datum van de overtreding. De inning van deze buitenlandse boetes kan vervolgens ook worden overgedragen aan het CJIB.

Wij blijven dit onderwerp volgen en zullen eventuele aanvullende informatie via onze website en dit platform met u delen.***

Reactie van MCP:

Beste Annemieke,

Nee ik heb geen lease auto. Gewoon een privé auto waarmee ik heb gereden. Ik ben sindsdien ook niet verhuisd. Dezelfde auto die ik destijds had rijd ik nog steeds dus er zijn mijn inziens geen redenen dat er iets fout kan zijn gegaan met de versturen van de initiële brief.

Maar ik blijf toch aan dit punt hangen. Het lijkt mij niet dat EMO zich kan beroepen op artikel 17 lid 3 Invorderingswet 1990 en artikel 7 lid 3 Kostenwet. Dee uitzonderingspositie is enkel voor de Nederlandse overheid. In alle andere gevallen is het aan de verzender van de brief te bewijzen dat de brief is afgeleverd en pas als er bewijs is dat zij het hebben verzonden aan de ontvanger te bewijzen dat deze niet is ontvangen (wat veelal moeilijk is). Maar lijkt mij dat het nog moeilijker is om te bewijzen dat je wel een poststuk heb verstuurd als die niet aangetekend is gebeurd en niet getekend is voor ontvangst.


Ik mis in uw antwoord echter een advies wat ik (wij) in dit geval nu het beste kunnen doen. Ik vindt het betalen van de _verhoogde_ boete namelijk niet terecht. Ik heb EMO wel een email gestuurd waarin ik bezwaar maak tegen de verhoging gezien ik geen initiële brief heb ontvangen.

Ik hoor heel graag het advies van de ANWB. We hebben rechtsbijstandverzekering. Moeten we deze inschakelen? Kunnen we beter nog even wachten tot het via het CJIB komt?***

Reactie van Marlijn van Gellicum:

U vraagt zich af wat u op dit moment het beste kunt doen.

Wij adviseren u contact op te nemen met het EMO. Het EMO is een incassobureau dat namens de autoriteiten boetes int.

In de aanmaning die u heeft ontvangen, staat het telefoonnummer en het emailadres van het EMO. Daar kunt u (in het Nederlands) terecht met vragen over uw dossier. Met hen kunt u bespreken of het mogelijk is alsnog het oorspronkelijke boetebedrag te betalen, omdat u de eerste kennisgeving niet heeft ontvangen.

Op de website van het EMO kunt u ook uw persoonlijk dossier inzien (www.emo.nivi.it). Hier zou een afschrift van een verzend-/ontvangstbewijs in moeten zitten.

Als u een rechtsbijstandverzekering heeft, neem dan contact met hen op om te vragen of zij u in deze kwestie kunnen bijstaan.

U kunt wachten tot eventuele inning door het CJIB. In dat geval moet u administratiekosten betalen (€ 9,00). Als de inning niet aan het CJIB wordt overgedragen, en u laat de boete onbetaald, dan bestaat het risico dat u in Italië alsnog gedwongen wordt de openstaande boete te betalen.***

Reactie van NAKerckhoffs:

Beste Marlijn ea,
Ik heb zojuist een boete binnen uit Firenze van 362 euro!, die ik in de zomer van 2011 zou hebben begaan met een huurauto, 12 km. te hard gereden in de voorstad van Firenze. In mijn dossier bij EMO zit een bewijs dat ze een brief hebben verzonden die door post.nl is geretourneerd. Mogelijk was dit het oorspronkelijk proces verbaal, ik heb deze nooit onder ogen gehad en is niet te vinden via de EMO-site, nog via de website van Poliziamunicilale.
Ik heb nu ineens een aanmaning, zonder dat ik het oorspronkelijke proces onder ogen heb gezien. Heeft iemand inmiddels al actie ondernomen, zoals telefonisch contact met EMO of rechtsbijstand?
Groet,
N***

Reactie van Willem1671:

Ik zou me nog maar eens achter mijn oren krabben om ooit nog eens met de auto naar Italië te gaan. Het is allemaal bijzonder onduidelijk, vooral die beruchte borden die busbanen moeten aangeven én de toegang tot de steden. En dan vooral waar je klaarblijkelijk een misdaad begaat aangaande de belachelijke hoogte van de boetes. Ik heb hier ook mee te maken gehad. Twee boetes in Pistoya gekregen. Ten tijde van deze boetes was er geen verdrag tussen Nederland en Italië ten aanzien van innen door de eigen instanties zoals CJIB. Ik ga er nooit meer heen, temee de wegen vaak uiterst belabberd zijn en je gek wordt van de scootertjes die je als horzels belagen en waar geen verkeersregels voor gelden. Die mogen alles, net zoals in ons land vele Audi-bestuurders en fietsers.***

Reactie van tonus:

Als ik zo de gang van zaken zie, dan heb ik de volgende bedenkingen:
1. Zou het van de RDW gevraagd mogen worden om de kentekenhouder te verwittigen dat gegevens opgevraagd zijn door een buitenlandse instantie. De eventuele hieraan verbonden kosten zouden doorberekend mogen worden aan de vragende instantie.
2. Zou er door het CJIB een termijn gesteld mogen worden aan de invordering. Te weten maximaal een jaar na het begaan van de overtreding, niet de datum van constatering van de identiteit van de kentekenhouder. Zodat het doel de verkeersveiligheid wordt gediend en niet een buitenlandse kas.
3. Hier moet de overheid toezien dat een buitenlandse instantie niet, naar kennelijke willekeur en termijn, bezoekers van dat land naar believen een poot uitdraait.
4. Bij een 'normale' overtreding, zoals wij die allen dagelijks begaan, mag niet verondersteld worden dat een 'corrigerende' maatregel later dan drie maanden nog enig effect heeft. Na een jaar is, naar mijn mening, uitvoering van zo'n maatregel verworden tot een economisch misdrijf door degene die de maatregel uitvoert.

Helaas kan ik uit eigen ervaring meedelen dat de Fransen er bij hun landsgrens er ook wat van kunnen (minimale overtreding en forse boete kennelijk bedoeld voor niet inwonenden), maar die ligt dan binnen een kwartaal op de mat. En dan is het voor een normaal mens mogelijk om er nog iets van te herinneren.***

Reactie van Lisette Schreuder:

U heeft een aantal opmerkingen naar aanleiding van een bekeuring uit Italië.

1. U wilt van het RDW weten of een buitenlandse instantie kentekengegevens van de houder van een voertuig heeft opgevraagd. Ik weet niet goed welk doel u daarmee voor ogen heeft. Het enkele feit dat kentekengegevens zijn opgevraagd, maakt niet dat u sneller de bekeuring heeft ontvangen. Wanneer de Nederlandse politie of het CJIB kentekengegevens opvraagt, krijgt u hier ook geen bericht van.

2. Het CJIB int alleen boetes van buitenlandse bekeuringen die definitief zijn opgelegd voor een overtreding die u in het buitenland heeft begaan. Als u het niet eens bent met de bekeuring, kunt u in het betreffende land bezwaar maken. Het CJIB heeft geen bemoeienis met die procedure en de nationale regels, waaronder de termijnen waarbinnen boete moet zijn toegestuurd.

3. en 4. De wijze waarop boetes uit het buitenland worden opgelegd, kan per land verschillen. Wel moeten deze voldoen aan internationale verdragen en Europese wetgeving.