Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Garantie auto

Vraag gesteld door op 11 november 2019

In juni 2019 is er een nieuwe Dacia Duster aan ons geleverd. Vanaf het begin zit daar een flinke tril in vanaf 100 km per uur. Meerdere monteurs hebben meegereden en dit absoluut beaamd, dat mag niet en kan niet, was hun conclusie. De proefrit die ons deed besluiten een Duster aan te schaffen was heel anders, die Dacia Duster gleed over de weg. We zijn nu 5 maanden verder. De Duster is meerdere malen voor onderzoek naar de dealer geweest maar nu is de eindconclusie: het hoort bij de Duster, want een aantal andere nieuwe Dusters hebben het ook. Men zegt dat de importeur hier ook naar gekeken heeft en de conclusie blijft nu dat het hoort bij de Duster. Als we een trillende auto bij de proefrit hadden gehad, hadden we dit nooit gekocht. Is het redelijk te eisen om het koopcontract te ontbinden, bijvoorbeeld. Ze kunnen het niet oplossen.

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

In juni 2019 heeft de dealer u een nieuwe Dacia Duster geleverd. Van meet af aan blijkt er een trilling in de auto te zitten bij een snelheid vanaf circa 100 km/u. De monteurs hebben deze trillingen tijdens een proefrit eveneens vastgesteld. Nu de dealer als de importeur stellen dat deze trilling onder de noemer producteigenschap valt. U vraagt zich af wat uw rechtspositie is.
 
Onze ervaring
Onze ervaring leert dat de door u beschreven trillingen zeker geen producteigenschap betreft, dit was anders zeer zeker gebleken uit de diverse testritten door onze technische experts. Een proefrit met een andere Duster zou dit u kunnen bevestigen.
 
Oorzaak trillingen
Allereerst dient door de dealer te worden vastgesteld waardoor de trillingen worden veroorzaakt. Heeft de dealer bijvoorbeeld de auto al op vier nieuwe wielen gezet?
 
Wanneer de trilling in het stuur voelbaar is, dan is de oorzaak doorgaans te vinden aan de voorzijde van de auto. Indien de trilling in de gehele auto voelbaar is, dan zal de oorzaak doorgaans in de achterzijde van de auto gezocht moeten worden.
 
Non-conformiteit (art 7:17 BW)
Nu de auto door deze trillingen niet de eigenschappen bezit, die u op grond van de overeenkomst redelijkerwijs wel had mogen verwachten, maakt deze auto ondeugdelijk en niet geschikt is voor normaal gebruik.
 
Terug naar verkoper
Voor een beroep op non-conformiteit dient u uw verkoper inde gelegenheid te stellen het gebrek - binnen redelijke termijn en zonder dat dit ernstige overlast voor de koper teweeg brengt - te verhelpen. Indien uw dealer hier niet in slaagt, dan kunt u na 2 á 3 herstelpogingen eisen dat de dealer een vervangende nieuwe auto levert casu quo zou u ontbinding van de koopovereenkomst kunnen eisen. Bij ontbinding van de koopovereenkomst dient er te worden uitgegaan van een afschrijving op basis van een gedwongen inruil door de dealer. Een dergelijke berekening zouden wij te zijner tijd eventueel voor u kunnen uitvoeren.
 
Rechtsbijstand
Beschikt u over rechtsbijstand? Schakel deze in zodra u met de verkoper in een impasse geraakt over desbetreffend geschil.
 
Geschillencommissie
Geschillen met een BOVAG-autobedrijf kunt u ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen. U dient zich daarbij niet op de fabrieksgarantie te beroepen, maar op non-conformiteit! De Geschillencommissie verwijst u anders terug naar de dealer/importeur.
 
Meer informatie over klachten na aankoop vindt u op onze website.