Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Auto mist opties

Vraag gesteld door op 19 december 2019

Vorige week heb ik een auto gekocht van eind 2017. Volgens de website van de dealer zou deze auto vol opties zitten. Deze zijn op de website ook allemaal gespecificeerd. Bij bezoek aan de garage werden ook diverse opties benoemd waar onder cruise control. De verkoper legde zelfs uit hoe ik deze aan moet zetten.

Tijdens mijn eerste lange rit wil ik de cruise control aanzetten maar dit werkt niet. Nadat ik de boekjes er bij pak blijkt dit ook helemaal niet aanwezig te zijn. Dit is slechts een snelheidsbeperker. Toen ben ik verder gaan kijken op de optielijst op de website en nu zag ik dat ik ook het verwarmd stuurwiel mist, de verkeersbordherkenning, de vermoeidheidsdetectie en de grootlicht assistentie. Hierop ben ik naar de dealer terug gegaan. Deze heeft mij twee keuzes gegeven. Of de koop terugdraaien waarbij ik mijn oude auto weer mee krijg. Of hij wil een cruise control alsnog inbouwen en voor het gemis van de andere zaken mij €500,- terugbetalen. Ik ben hier eerlijk gezegd niet te spreken over. Ik zou graag zien dat hij de systemen alsnog inbouwt en mocht dat niet nodig is op zoek gaat naar een vergelijkbare auto met in elk geval de opties zoals hij op de website vermeld heeft. Wat zijn hierin mijn rechten? In hoeverre mag ik een vervangende auto eisen?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert
U heeft onlangs een auto gekocht van het bouwjaar 2017, die volgens de advertentie een aantal specifieke eigenschappen zou hebben.  Deze eigenschappen blijkt de auto nu toch niet te hebben. De verkoper heeft u aangeboden de koop ongedaan te maken of de cruise control op zijn kosten alsnog in te bouwen en voor het overige gemis een bedrag van € 500,- te betalen. U vraagt zich af wat uw rechten zijn en dan vooral of u een andere auto kunt eisen die wel aan de overeenkomst voldoet.

Conformiteit
De auto voldoet niet aan uw verwachtingen die u op grond van de overeenkomst en de mededelingen van de verkoper (de advertentie) mocht hebben. Dit wordt ook door de verkoper bevestigd. Nu de auto niet voldoet aan de overeenkomst, heeft u recht op correcte nakoming. U heeft daarbij de keuze tussen aflevering van wat ontbreekt, herstel van de auto of vervanging van het de auto.  Ontbinding (koop terugdraaien) kan alleen als aflevering van het ontbrekende, herstel of vervanging niet mogelijk zijn.  De verkoper kan u dus alleen ‘dwingen’ de koop terug te draaien als deze laatste drie opties niet mogelijk blijken.  

Vervanging van de auto
U geeft de voorkeur aan vervanging van de auto. In beginsel is het mogelijk om vervanging van de auto te eisen van de verkoper. In twee gevallen is het niet mogelijk. Als de gebreken te gering zijn om vervanging te eisen. Of als vervanging niet van de verkoper gevergd kan worden, bijvoorbeeld als het onmogelijk is omdat een identieke zaak niet geleverd kan worden. Het is de vraag in hoeverre het mogelijk en redelijk is om van de verkoper te verwachten dat een soortgelijke auto (bouwjaar, kilometerstand, prijs) wordt gevonden die wel over de geadverteerde en overeengekomen of in ieder geval over de meeste opties beschikt. Voor de dan ontbrekende opties kan een financiële tegemoetkoming worden afgesproken.

Aflevering van het ontbrekende
Uit uw verhaal begrijp ik dat aflevering van het ontbrekende gedeeltelijk tot de mogelijkheden behoort. Volgens de wet heeft u hierop recht en komen deze kosten voor rekening van de verkoper.  U kunt dus van de verkoper eisen (als het technisch mogelijk is) dat hij ervoor zorgt dat de ontbrekende opties alsnog worden geleverd/ingebouwd. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan kunt u onderhandelen over de financiële compensatie voor het gemis hiervan.

Conclusie
De verkoper kan u niet dwingen de koop terug te draaien. U kunt vervanging van de auto eisen voor een exemplaar dat wel over de overeengekomen opties beschikt. Of dit in redelijkheid van de verkoper kan worden gevraagd is onzeker. Zelfs bij af-fabriek auto´s is het moeilijk twee min of meer identieke auto´s te vinden. Bij tweedehands auto´s is dit nagenoeg onmogelijk. Ook kunt u kosteloos aflevering van de ontbrekende opties eisen. Of in ieder geval een financiële tegemoetkoming voor de ontbrekende opties. De geboden € 500,- naast de inbouw van de cruise control is gelet op het soort opties een vrij geringe vergoeding.  

Ingeval u er onderling niet uitkomt en de verkoper is aangesloten bij de BOVAG kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen. Als u over een rechtsbijstandsverzekering beschikt, kunt u deze vragen of zij u bijstaan.  

Voor meer informatie over uw rechten na aankoop van een auto, verwijs ik u graag naar de website van de ANWB.