Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Wijziging huurcontract en huishoudelijk reglement camping

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 7 oktober 2019

De eigenaar van onze camping heeft nieuwe huurcontracten en huishoudelijk reglement gestuurd, met aangescherpte regels ten aanzien van permanente bewoning, het uiterlijk en de leeftijd  van de caravans, het toestaan van gebruik voor familieleden. In de huishoudelijke regels staan verschillende ontbindende voorwaarden van het contract. Onder andere dat als het niet wordt ondertekend, het contract zal worden opgezegd. De nieuwe huisregels en contracten gaan op een aantal punten in tegen het bestaande contract. Mag de eigenaar van de camping dit zomaar doen? Kunnen wij er iets tegen doen?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een jaarplaats op een camping. De campingeigenaar heeft voor volgend jaar het campingreglement gewijzigd. U vraagt zich af of de ondernemer eenzijdig de voorwaarden mag aanpassen.

Ja, een ondernemer mag jaarlijks het campingreglement wijzigen. Het betreft immers een jaarplaats, welke jaarlijkse automatisch verlengd wordt. Indien de camping aangesloten is bij de RECRON, dan mogen de bepalingen in het (gewijzigde) campingreglement echter niet in strijd zijn met de RECRON-voorwaarden en bovendien niet onredelijk bezwarend zijn.

Meer informatie over uw rechten op een camping vindt u op onze website.