Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Schade door slecht wegdek

Vraag gesteld door L. Buitelaar op 11 september 2019

In de periode 3 augustus t/m. 2 september heb ik met de camper een rondreis gemaakt door Schotland. Op de A890 nabij Achintee (N57.409321 W5.444159) was er een groot gat in de weg van ca 5 cm diep, 30 cm breed en een halve meter lang waar ik niet voor konden uitwijken i.v.m. tegenliggers. Hiervan heb ik foto’s gemaakt.

De klap was zo hard dat de dieselpomp automatisch werd uitgeschakeld en wij een garage moesten bellen voor hulp. Resultaat is een kapotte rechter schokbreker en vermoedelijk ook een band.
Een schadebedrijf heeft de schade, voorlopig, beraamd op ca € 1200. (vervanging van twee schokbrekers, band inspectie, uitlijnen e.d.).

In Nederland is RWS verantwoordelijk voor wegen onderhoud en tevens aansprakelijk voor schade die je oploopt wegens een slecht wegdek uiteraard onder voorbehoud van ...
Volgens de garage in Schotland is dat daar ook zo, echter mijn verzekering ziet niet de mogelijkheid, te veel werk, om dat te verhalen dus ik vraag aan u bij welke instantie moet ik aankloppen om de schade te verhalen in Schotland c/q VK.

Antwoord van Marika

Antwoord van Marika

ANWB Expert

U hebt in de periode van 3 augustus tot en met 2 september 2019 een rondreis gemaakt met uw camper door Schotland. Tijdens die reis hebt u schade aan uw camper opgelopen. Er zat namelijk een gat in de weg die u niet kon ontwijken in verband met tegenliggers. De schade die u aan uw camper daardoor hebt opgelopen bedraagt ongeveer €1200,- . Er moeten namelijk twee schokbrekers vervangen worden, band inspectie gedaan worden, uitlijnen e.d.). U vraagt zich af bij welke instantie in Schotland u moet aankloppen om uw schade te verhalen.

De wegbeheerder is aansprakelijk voor gebreken aan de weg die bij normaal weggedrag een gevaar een risico op schade opleveren voor de weggebruiker. Echter, de wegbeheerder is niet aansprakelijk als hij de schade niet kon voorkomen. Bijvoorbeeld doordat het gebrek zich geheel onverwacht heeft voorgedaan, en de wegbeheerder nog geen redelijke kans heeft gehad om het te herstellen. Bijvoorbeeld een brug die instort bij een aanvaring door een schip.

Verder is de wegbeheerder niet aansprakelijk als er onvoldoende geld of middelen zijn om nog meer onderhoud te plegen of te controleren. De wegbeheerder kan niet elke dag, elk uur alle wegen controleren. In die gevallen mag de wegbeheerder volstaan met tijdig en voldoende te waarschuwen voor het gevaar. Het moet de weggebruiker dan wel duidelijk zijn welk risico hij loopt als hij de waarschuwing negeert. Ligt er door wegwerkzaamheden grit in de bocht? Dan moet er een waarschuwingsbord voor slipgevaar geplaatst worden.

Tot slot is de wegbeheerder niet (of gedeeltelijk) aansprakelijk als hij kan bewijzen dat het ongeluk is te wijten aan het weggedrag van het slachtoffer. Bijvoorbeeld als het slachtoffer te hard gereden heeft.

Het bovenvermelde toont de regeling aan die geldt in Nederland. Daaruit maken we op dat het lastig is om de wegbeheerder aan te spreken. In het buitenland kan het namelijk net zo lastig zijn. Het is in uw geval belangrijk om te achterhalen wie de wegbeheerder is. Zodra u dat weet kunt u uw schade proberen te verhalen. Wellicht dat het ECC (Europees Consumenten Centrum) u hiermee verder kan helpen.

Meer informatie over het Europees Consumenten Centrum vindt u op onze website.