Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Richting aangeven voor en op een rotonde

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 12 oktober 2019

Toen ik vroeger autorijlessen volgde ( 1985/1986) werd ons geleerd om alvorens een rotonde op te rijden alvast richting aan te geven. Bij het verlaten van de rotonde ook natuurlijk. Ik vraag mij af of dit niet in de wegenverkeerswet is geregeld. Dit zou mijns inziens veel duidelijker zijn. Wat vindt u ? En wat staat er precies in de wegenverkeerswet ?

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een vraag over richting aangeven bij het rijden op een rotonde.

De wet geeft het volgende aan: Bestuurders moeten alvorens af te slaan een teken met hun richtingaanwijzer of met hun arm geven.
Deze regel geldt voor alle bestuurders, dus ook bijvoorbeeld voor fietsers.

Ook geeft de wet aan: Bestuurders van een motorvoertuig respectievelijk bromfietsers moeten een teken met hun richtingaanwijzer geven respectievelijk een teken met hun richtingaanwijzer of met hun arm geven, indien zij willen wegrijden, andere bestuurders van een motorvoertuig willen inhalen, de doorgaande rijbaan willen oprijden en verlaten en indien zij van rijstrook willen wisselen alsmede bij alle andere belangrijke zijdelingse verplaatsingen.

Bij een rotonde vervolgt u uw weg en bent u alleen als u de rotonde verlaat verplicht rechts richting aan te geven. Er zijn ook automobilisten die bij het oprijden van een rotonde richting aangeven naar links. Dat is géén wettelijke eis, maar het maakt wel duidelijk wat de bestuurder van plan is.

Meer informatie over de verkeersregels bij rotondes vindt u op onze website.