Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Opzeggingsbrief camping

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 1 oktober 2019

De nieuwe eigenaar van de camping schrijft in een brief stuurt een brief dat in het kader van herstructurering onze gesloten overeenkomst voor de huur van een vaste plaatst wordt beëindigd. De eerste 3 alinea's van de brief heb ik hieronder toegevoegd tussen de dubbel getrokken stippellijnen.

Als ik nu de recronvoorwaarden over herstructurering erbij pak, vraag ik me af of de nieuwe eigenaar van de camping artikel 11.1h naleeft. Alinea 2 in dit artikel is niet helemaal duidelijk om dit te kunnen beoordelen. Ik heb hier de volgende twee vragen over:
1. hoe moet de ondernemer aan mij als recreant aantonen dat er een concreet uitvoerbaar herstructureringsplan ligt?
In het deel van de brief hieronder toegevoegd wordt in een alinea gesproken over dat het plan steeds meer vorm krijgt en in de andere alinea met de opzegging over een geconcretiseerd herstructureringsplan. Het is dus tegenstrijdig aan elkaar.
2. Alinea 2 van artikel 11.1h spreekt over uitvoerbaarheid als de benodigde vergunning, wijziging of ontheffing van het bestemmingsplan is verleend of wel op redelijke termijn is te verwachten. Wat wordt hier concreet bedoeld met redelijke termijn? Is dit twee weken, een maand of nog verder weg?

De vraag die ik als recreant verder heb is of onderstaande brief voldoende onderbouwing is van de ondernemer om het contract nu al op te zeggen. Als recreant heb ik de vragen hoe ver het staat met het verkrijgen van de benodigde toestemming van de gemeente en wat de concreetheid is van het herstructureringsplan.

Hoe kan ik in deze het beste handelen, daar de ondernemer de opzeggingsbrief ook aangetekend gaat toesturen en mij het hieronder toegevoegde formulier van opzegging te gaan ondertekenen?

Bij voorbaat dank voor uw advies.

Antwoord van Henny

Antwoord van Henny

ANWB Expert

 

In het kader van de herstructurering  van de camping  waar u een vaste plaats huurt, heeft u een aantal vragen:

  1. Hoe moet de ondernemer aan mij als recreant aantonen dat er een concreet uitvoerbaar herstructureringsplan ligt?
  2. Alinea 2 van art.11.ih recron voorwaarden vaste plaatsen spreekt over uitvoerbaarheid als de benodigde vergunning, wijziging of ontheffing van het bestemmingsplan is verleend, dan wel op redelijke termijn te verwachten is. Wat wordt hier bedoeld met redelijke termijn?

 
In een arrest van het Gerechtshof Den Haag heeft het Hof overwogen dat het herstructureringsplan een zekere concreetheid moet hebben, voordat tot beëindiging van de huurovereenkomst kan worden overgegaan. Het enkele hebben van een voldoende concreet herstructureringsplan is niet voldoende, tevens moet redelijkerwijs de verwachting bestaan dat dit plan ook kan en zal worden gerealiseerd . Dit betekent niet dat alle vergunningen al verkregen moeten zijn, wel dat de reële verwachting gerechtvaardigd is, dat de benodigde vergunningen op korte termijn kunnen worden verkregen.
U kunt zelf ook bij de gemeente informeren of er een herstructureringsplan is  ingediend en of hiervoor toestemming is of wordt verleend.
Opzegging door de ondernemer geschiedt schriftelijk bij aangetekend schrijven of persoonlijk overhandigde brief met inachtneming van een termijn van drie maanden tegen het einde van het lopende overeenkomstjaar.
Een redelijke termijn is niet echt een vaste periode, maar het zou kunnen betekenen dat het binnen het jaar van de opzegging zou moeten vallen.

Meer informatie over herstructurering vindt u op onze website.