Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Auto gekocht met defect

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 28 augustus 2019

Net een auto gekocht waarbij de versnellingsbak af en toe harder koppelt bij het optrekken dan gebruikelijk. Na de proefrit heb ik de verkoper gezegd de auto te willen kopen, maar graag nog wel even gekeken moet worden naar de versnellingsbak. Ik wist niet zeker of dit normaal was of dat het gewenning is aan mijn kant.

Later nogmaals telefonisch contact gehad om te vragen naar de vooruitgang van de levering van de auto, en nogmaals gevraagd of er gekeken was naar de versnellingsbak. De verkoper verklaarde dat de auo technisch helemaal werd nagelopen en er geen problemen waren geconstateerd met de versnellingsbak.

Nu een week later had ik toch mijn twijfels en besloot naar een specialist te gaan welke bevestigde dat er iets niet orde was met de wegrijd koppeling. Bij het contacteren van de verkoper werd mij verteld dat ze de reparatie niet willen vergoeden en dit niet onder de garantie valt.

Feiten :
- Auto is 7 jaar oud en heeft €18.000,- gekost
- Betreft geen BOVAG handelaar
- ik heb 3 maanden garantie op de auto
- Ik ben me er van bewust dat ik als koper de verantwoordelijkheid had om de auto goed na te laten kijken. Dit is dan ook het punt dat ik beter had moeten aanpakken en een specialist had moeten inschakelen. wel heb ik proef gereden.
- Ik heb een prijs betaald voor een volwaardige auto zonder defecten, maar nu blijkt er een defect te zijn waarbij reparatie tussen €2200,- en €3000,- gaat kosten, dat terwijl ik expliciet 2 keer heb gevraagd om hier naar te kijken.

Vraagstelling :
- Sta ik wettelijk in mijn recht om de reaparatie te laten vergoeden? (heeft mijn voorkeur)
- Is hier spraken van non-conformiteit?
- Sta ik in mijn recht om de koop te ontbinden?

Antwoord van Henny

Antwoord van Henny

ANWB Expert

U heeft een auto gekocht bij een autobedrijf, dat niet bij de Bovag is aangesloten. De auto is 7 jaar oud en u heeft hiervoor 18.000 euro betaald. Toen u een proefrit met de auto maakte, heeft u opgemerkt dat er iets met de versnellingsbak was. De verkoper zegde toe de auto helemaal na te kijken en ook naar de versnellingsbak te kijken. Volgens de verkoper was er niets aan de hand met de versnellingsbak. Na een week bent u met de auto naar een specialist gegaan die bevestigde dat er iets niet in orde is. De verkoper is niet bereid de reparatie van ronde de 2.200 euro te vergoeden.
Wat zijn uw rechten?

Wettelijke garantie en non-conformiteit
Volgens de wet heeft u recht op een deugdelijke auto. Dat wil zeggen dat deze geschikt is voor normaal gebruik. Dit noemt men de 'wettellijke garantie'. Als u kunt aantonen dat de  auto een gebrek heeft dan kunt u van de verkoper herstel of vervanging eisen. Dit staat in artikel 7:17 van het Burgerlijk Wetboek en dat wordt ook wel het conformiteitsvereiste genoemd. Wat u mag verwachten is onder andere afhankelijk van de prijs, het bouwjaar, de kilometerstand, waar u het heeft gekocht, informatie op de koopovereenkomst en dat wat de verkoper heeft gezegd.

Onderzoeksplicht en mededelingsplicht
Als u een gebruikte auto koopt, mag u er niet zomaar vanuit gaan dat deze helemaal goed is. U heeft de plicht om onderzoek te doen, zoals het maken van een proefrit, en vragen stellen aan de verkt oper. U mag afgaan op wat de verkoper u vertelt over de auto. Dus nu u specifiek heeft aangegeven dat u twijfels had over de versnelling en u van de verkoper heeft gehoord dat hij ernaar gekeken heeft en dat er geen probleem mee is, mag u hiervan uitgaan. De verkoper moet u de juiste informatie verstrekken over de auto, voor zover hij hiermee bekend is.

Bewijs
U heeft het gebrek kort na de aankoop ontdekt en dit ook direct aangekaart bij de verkoper.
De bewijslast ligt bij de verkoper als de auto binnen 6 maanden na aflevering een gebrek vertoont. De wet gaat er dan vanuit dat het gebrek al bij de aankoop aanwezig was. De verkoper zal moeten bewijzen dat er geen gebrek is.

Wat kun je eisen
Nu de auto is geleverd met een gebrek, kunt u reparatie of vervanging eisen. Maar als reparatie gelet op de waarde van het voertui niet redelijk, dan mag de verkoper reparatie weigeren. De verkoper mag vervanging weigeren als het om een klein gebrek gaat dat makkelijk te herstellen is.

Ontbinding van de koopovereenkomst
Ontbinding van de koop kan alleen als:
-reparatie of vervanging niet mogelijk is
-de verkoper het voertuig niet wil repareren of vervangen
-reparatie of vervaning niet binnen een redelijke termijn kan plaatsvinden
-herhaalde reparatie niet afdoende blijkt
-het gebrek zo ernstig is dat het normaal gebruik van de auto in de weg staat

Meer informatie over het stappenplan bij klachten na aankoop vindt u op onze website.