Naar artikel

CBR klachtbrief

Vraag gesteld door Dppnbrg op 15 april 2019

Ik heb net te horen gekregen dat de produktietijd van CBR 11 weken is voor 75+. U geeft aan dat ik een klacht kan indienen bij CBR en Nationale Ombudsman. Zou u die klachtbrieven voorbeelden op de site kunnen zetten?

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een aanvraag lopen voor een rijbewijs. De wachttijd is op dit moment 11 weken. U wilt hier een klacht over indienen bij het CBR en de Nationale Ombudsman. U vraagt om een voorbeeldbrief.

U kunt inderdaad een klacht indienen bij het CBR of de Nationale Ombudsman. Wij hebben hier echter geen voorbeeldbrieven voor.

Voor de wijze waarop u uw klacht kenbaar kunt maken verwijs ik u graag naar de website van het CBR. Uw klacht kunt u ook bij de Nationale Ombudsman melden.