Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Boete in Duitsland

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 6 mei 2019

Ik heb door de rood licht gereden in Duitsland natuurlijk niet opzettelijk, het was vroeg in de ochtend. Over deze overtreding moet ik €400 en nog de administratie kosten van €28,50 gaan betalen. Dit vind ik veel te hoog en ik ben niet mee eens.
Ik zie op internet dat de boete voor deze overtreding is min. €90.

Ik zou graag een brief in het Duits willen opstellen waarin kan aangeven dat ik niet eens ben met de hoogte van de boete.

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een boete uit Duitsland ontvangen wegens rijden door een rood verkeerslicht. De boete bedraagt € 400,-. U vraagt zich af of de hoogte van de boete wel correct is.

Uit de door u toegezonden scan van de boete en contact met justitie in Duitsland, blijkt dat het verkeerslicht langer dan 1 seconde op rood stond. Boete bedraagt voor een dergelijke overtreding € 200,- .

Verdubbeling boete
Reden dat de boete uiteindelijk € 400,- bedraagt, is gelegen in het feit dat er voor een dergelijke boete tevens een rijverbod van een maand geldt. Het rijverbod wordt in sommige deelstaten, voor overtreders woonachtig buiten Duitsland omgezet naar een verdubbeling van de boete.

Het is echter mogelijk om de Duitse autoriteiten te verzoeken het rijverbod (voor Duitsland) te handhaven, waardoor de geldboete wordt teruggebracht naar het oorspronkelijke boetebedrag.

Rijverbod
Dit rijverbod geldt niet in Nederland, maar alleen in Duitsland. \U heeft vier maanden de tijd om het rijverbod te laten aantekenen op uw rijbewijs. Soms gaat het rijverbod in op de dag dat je het verbod laat aantekenen. In andere gevallen gaat het verbod in op de dag erna. U kunt dit navragen bij de instantie waar u het verbod laat aantekenen. Laat u het verbod helemaal niet aantekenen op uw rijbewijs, dan kunt u een hogere boete krijgen en als u  toch rijdt in Duitsland kan het rijbewijs in beslag worden genomen.

Meer informatie over boetes uit Duitsland vindt u op onze website.