Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Incasso na bekeuring Italië

Vraag gesteld door Steefarts op 7 februari 2019

Ik kreeg gisteren een brief van incassobureau NIB met twee bekeuringen uit Florence voor iets meer dan 700 euro bij elkaar. Volgens NIB gaat het overtredingen tegen rijden in een milieuzone. Ik zou 2x gefotografeerd zijn. Ik heb daarvan nooit de bekeuringen gezien, hoewel NIB stelt dat de brieven wel zijn verstuurd. Drie jaar later zijn al mijn verweerrechten blijkbaar verstreken en moet ik onmiddellijk betalen: 5 dagen na dagtekening terwijl de brief pas 5 dagen na dagtekening arriveerde. Ik heb terstond per e-mail de bekeuringen betwist en om details gevraagd met een termijn van veertien dagen. Maar wat nu? Ik kan niet beweren dat ik de overtreding niet heb begaan, want ik lees geen Italiaans. Maar 2x op een dag is wel frappant. En al die bijkomende kosten. Wat adviseert u mij?

Antwoord van Marika

Antwoord van Marika

ANWB Expert

U hebt een brief van het NIB ontvangen met twee boetes uit Florence. Het zou gaan om het rijden in een zone waarin u dat met uw auto niet mocht (milieuzone). U hebt echter nooit een boete ontvangen. Nu drie jaar later zou u de boetes onmiddellijk moeten betalen.

Als er een overtreding is begaan, dan is het gevolg hiervan dat u een boete ontvangt. Kunt u aantonen dat u deze overtreding niet heeft begaan, dan kunt u bezwaar maken. Heeft u geen gronden voor bezwaar, dan zult u de boete op enig moment moeten betalen. De boete die u heeft ontvangen is inmiddels onherroepelijk. De termijn om bezwaar te maken is voorbij.

Aangezien wij veel vragen hebben ontvangen over de handelswijze van het NIB hebben wij een aantal vragen op een rij gezet:

Is de boete verjaard?
De boete moet u binnen 360 dagen na de overtreding, respectievelijk het ontvangen van de gegevens van de bestuurder, zijn toegestuurd. 
De verjaringstermijn voor overtreding van het Italiaans wegenverkeersreglement vijf jaar en gaat in vanaf de datum van de overtreding resp. vanaf ontvangst van de kennisgeving van de bekeuring. 

Mag het NIB deze boete innen?
Als de boete onherroepelijk is mag een incassobureau worden ingeschakeld. Dat incassobureau (NIB) heeft echter géén bevoegdheid om daadwerkelijk betaling af te dwingen. Dat kan alleen het CJIB.

Mag het NIB incassokosten rekenen?
Nee, dit mag niet. Alleen procedurekosten, bezorgingskosten en het boetebedrag mogen worden gevorderd.

U heeft eerdere brieven niet ontvangen.
De Italiaanse instantie moet aantonen dat het proces-verbaal is verstuurd. Het proces-verbaal van de overtreding moet aangetekend en met bericht van ontvangst worden verzonden. Vraagt u het NIB om bewijs van het aangetekend versturen van het proces-verbaal.

De boete is verhoogd, mag dat?
Het boetebedrag wordt bepaald door de overtreding. Naast de boete mogen ook kosten voor de kennisgeving en procedurekosten worden berekend. Het bedrag hangt ook af van de termijn waarbinnen u betaalt. U krijgt namelijk korting als u binnen een bepaalde termijn betaalt. Na verloop van deze termijn vervalt de korting en is het te betalen bedrag hoger.
Het kan zijn dat in het proces verbaal is verzocht om gegevens over de bestuurder ten tijde van de overtreding. Heeft u deze informatie niet doorgegeven, dan volgt hiervoor een nieuwe boete.

Welk bedrag moet ik nu betalen?
U moet het bedrag betalen dat u na het verloop van de betalingstermijnen is opgelegd. Heeft u geen bezwaar gemaakt en ook niet betaald, dan is dit tweemaal het hoogste bedrag dat in het proces-verbaal staat vermeld. Ook zult u de procedure- en verzendkosten moeten betalen.
Uit de berichten van het NIB is vaak niet duidelijk hoe het boetebedrag tot stand is gekomen. Vraagt u het NIB om een duidelijke specificatie van het totale bedrag waar u voor wordt aangesproken.

Wat zijn de gevolgen als u niet betaalt?

  • Het NIB kan betaling niet afdwingen.
  • De boete kan alsnog door het Italiaanse Openbaar Ministerie worden doorgestuurd naar het CJIB. Het CJIB kan betaling in Nederland wel afdwingen.
  • Betaling kan mogelijk in Italië worden afgedwongen.
  • In bepaalde gevallen kan opname in het opsporingsregister volgen.

Wordt deze boete opgenomen in het opsporingsregister?
Wanneer het een strafrechtelijke boete is, is het afhankelijk van de opgelegde straf mogelijk dat registratie in het Italiaanse opsporingsregister volgt.
Administratieve boetes, zoals snelheidsovertredingen en het inrijden van een verkeersluwe zone, worden niet opgenomen in het opsporingsregister.

Wat kunt u doen?
Wij raden u aan om naar het NIB op de ontvangen brief te reageren en:

  • informatie te vragen waaruit blijkt dat het oorspronkelijke proces verbaal daadwerkelijk aangetekend met bericht van ontvangst naar u is verstuurd.
  • een duidelijke specificatie te vragen van het bedrag dat het NIB wil innen.
  • aan te geven dat incassokosten niet betaald hoeven te worden.

Wij hebben zoveel vergelijkbare meldingen ontvangen dat wij de gang van zaken rond deze boetes en het NIB nauwlettend in de gaten houden.

Meer informatie over verkeersboetes in Italië vindt u op onze website.