Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

FEITNUMMER R395

Vraag gesteld door R. Brandt op 7 februari 2019

De Deijffelbroekselaan te Pernis-Rotterdam bestaat in de huidige vorm al sinds begin jaren 70. Na de renovatie rond 2000 is de laan niet veranderd. De gehele bebouwde kom van ons dorp is een 30km/u gebied. Sinds eind 2017 wordt er door BOA's bekeurd op het parkeren langs het trottoir. De schikking bedraagt 140 euro plus administratiekosten.  Ondanks het feit dat volgens diverse  studies betreffende de inrichting van een straat zoals bovengenoemd handhaaft de kantonrechter de schikking. Na 47 jaar is het dus zomaar hinderlijk dan wel gevaarlijk hier te parkeren. Omdat er geen enkele aanwijzingen staat dat parkeren hier verboden is worden nieuwe bewoners en buitenlandse werklui mondeling ingelicht daar niet te parkeren.  U begrijpt dat vele bewoners dit toch wel erg "krom" vinden. Binnen Rotterdam heeft Pernis de grootste autodichtheid en is er een groot parkeerprobleem. Tevens vind men dat er met enige willekeur wordt gehandhaafd.

Er zijn bij de gedupeerden onvoldoende financiele middelen beschikbaar om de geheel mogelijke rechtgang te volgen tot aan bv het Europese Hof.

Wat zijn uw gedachten hierover? Is dit een landelijk fenomeen?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U wilt weten wat wij vinden van het "gewijzigde" parkeerbeleid in de Deijffelbroekselaan te Pernis-Rotterdam.
Na 47 jaar zou het hinderlijk dan wel gevaarlijk zijn om daar te parkeren.
Uw vraag heb ik voorgelegd aan onze verkeerskundigen maar zij kunnen op googlemaps en streetview niets ontdekken over dat er sprake is van een parkeerverbod.

Kunt u misschien aangeven wat er precies op de schikking staat? Ofwel welk artikelnummer op grond waarvan er is bekeurd? Dan kunnen zij verder kijken.