Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verkeersboete Italië via NIB

Vraag gesteld door E. Gijsberts op 28 januari 2019

In november jl. ontving ik een brief van het NIB met het verzoek om binnen 5 dagen een boete van € 354,90 te betalen betreffende een openstaande factuur bij de gemeente Florence. Dat was voor het eerst dat ik daarvan hoorde. Navraag bij het NIB leerde mij dat het een overtreding uit juli 2015 betrof omdat ik in een verkeersluwe zone gereden zou hebben. Ik ben me van geen kwaad bewust.

Het NIB geeft aan dat ik in mei 2016 een aangetekend schrijven heb geweigerd en dat dit poststuk retour afzender is gegaan. Gemeente Florence.
Echter, ik heb nooit een postbode aan de deur gehad met een dergelijk schrijven noch een kennisgeving in de bus gehad.

Nu was ik gisteren op internet aan het zoeken naar verjaringstermijnen en kwam op jullie site terecht en zag daar een groot aantal identieke gevallen. Overtreding in juli 2015, geen spoor van een brief waarin je op de hoogte gesteld wordt van een overtreding, geen aangetekend schrijven, in november 2018 een brief met een betaalverzoek van het NIB. Dit bevreemd mij. Hoe kan het dat zoveel mensen aangeven dat ze op deze wijze te horen kregen dat er een verkeersovertreding is begaan? Ik krijg hier een heel slecht gevoel bij.

Wanneer er zoveel mensen hetzelfde is overkomen, en dat we pas ruim 3 jaar na dato via dit schrijven in kennis worden gesteld met de mededeling dat er ooit een aangetekende brief is aangeboden waar niemand van weet. Ik krijg het idee dat er door het NIB op no cure no pay basis een aantal verkeersboetes alsnog geïnd wil worden.
Gezien het feit dat het meerdere mensen is overkomen, is het dan niet mogelijk hier collectief wat aan te doen in samenwerking met de ANWB?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft recentelijk een brief van de NIB ontvangen, waarin u bent verzocht een openstaande boete uit Italië te voldoen. U heeft de vele eerdere reacties op dit platform gelezen en u vraagt zich af of een collectieve actie hier niet gepast is.

Zoals u waarschijnlijk ook op ons platform heeft gelezen hebben wij inmiddels diverse keren een advocaat in Italië geconsulteerd. Op basis van deze consulten hebben wij onze advies ten aanzien van deze boetes gebaseerd. Ook hebbe wij contact gehad met de NIB. De NIB heeft aangegeven dat bij uitblijven van enige betaling zij geen verdere stappen zullen ondernemen, maar dat zij desbetreffende dossiers retour zenden aan hun opdrachtgevers in Italië.

In het merendeel van de gevallen is er nimmer een aangetekende brief verzonden aan de overtreder en is zodoende de boete inmiddels verjaard (360 dagen termijn). Op zich is het niet verboden om na de verjaringstermijn te proberen de boetes alsnog te innen.

Voor meer informatie over deze boetes verwijs ik u naar de informatie op ons Expertsplatform.