Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Nivi incasso NIB

Vraag gesteld door Johannesp op 19 november 2018

Vandaag hebben wij een incassobrief van het NIB ontvangen. Volgens deze brief hebben wij in 2015 een overtreding gemaakt in de gemeente Florence. Vordering is 644,05 plus 63,85 incassokosten. Totaal 707,90. Wij kunnen uit de brief niet opmaken waar de boete exact voor is. Verder hebben wij in de afgelopen 3 jaren op geen enkele manier een boete of bekeuring ontvangen uit Italië. Wat kunnen wij doen en wat zijn onze rechten?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft via een Nederlands incassobureau (NIB) een verkeersboete uit Italië ontvangen. U zou in 2015 een verkeersovertredingen in Florence hebben begaan. Niet eerder bent u hierover bericht. U vraagt zich af hoe nu te handelen.

Verjaringstermijn
Op grond van artikel 201 Codice Della Strada geldt er in Italië een verjaringstermijn van 360 dagen na vaststelling van de overtreding. Nu u niet eerder hier een brief heeft over ontvangen, lijkt mij dat deze vordering reeds is verjaard.

NIB
Normaliter kan ook Italië inning van onbetaalde verkeersboetes via het CJIB laten verlopen. Nadeel is in dat geval, dat het boetebedrag in de staatskas van Nederland verdwijnt. Door inschakeling van een incassobureau hoopt men dit te voorkomen.

Meer informatie over boetes uit Italië vindt u op onze website.

NB: Ik hoor graag van u wat de reactie van het incassobureau is.***

Reactie van Bekaa:

Ik heb gisteren twee vorderingen van NIB per post ontvangen. Voor twee verkeersovertredingen die ik heb begaan 20 juli 2015 in Florence. €355 incl. €4 incassokosten per stuk. Of ik zo vriendelijk zou willen zijn de bedragen binnen 5 dagen over te maken.
Na met NIB gebeld te hebben, kreeg ik per email de processen verbaal opgestuurd. Twee keer €110. Ik weet dat ik die overtredingen toen heb begaan, en die wil ik ook betalen. Maar ik heb nooit eerder in al die jaren iets ontvangen aangaande die overtredingen 20 juli 2015 in Florence. Geen aanmaning, geen proces verbaal. Nib medewerker heeft mij verteld dat de boetes aangetekend naar mij verstuurd zouden zijn. Dat ik ze niet ontvangen heb, maakt niet uit. In zijn woorden ‘het niet ontvangen van de aangetekende zending is u verantwoording’. Hij biedt me wel een betaalregeling aan.***

Reactie van Johannesp:

Bekaa. Ik heb juridisch advies gevraagd en een en ander opgezocht. Zij hebben in onzer beide gevallen zich niet gehouden aan de termijn om een proces-verbaal te verzenden. Volgens mijn adviseur ligt de bewijslast voor het verzenden van een (aangetekende) brief bij het Nivi. Dat heb ik het NIB ook laten weten in mijn verzoek de zaak te sluiten***

Reactie van Bekaa:

Johannesp, dankjewel voor je reactie! Ja, dat leek mij ook, fijn om te horen dat een juridisch adviseur dit bevestigd heeft. Ik vraag me af of NIB nog stappen zal ondernemen nu.***

Reactie van Michiel Claesen:

Indien de vordering onbetaald wordt gelaten, stuurt NIB uit hoofde van Wesselsz Gerechtelijke Diensten - een 100% dochter onderneming van NIB - een sommatie. De naam Wesselsz Gerechtelijke Diensten doet vermoeden dat het een gerechtsdeurwaarder betreft, maar dat is zeker niet het geval.

Inmiddels hebben wij de situatie voorgelegd aan onze contacten in Italië. Naar verwachting zullen wij u volgende week hierover nader informeren.***

Reactie van Bekaa:

Dankuwel voor de informatie en ook de actie die u al heeft ondernomen! Ik hoor graag meer!***

Reactie van Woudi:

Bekaa, bij ons hetzelfde verhaal, afgelopen vrijdag een brief van NIB ontvangen of wij binnen 5 dagen een bedrag van €354,90(incl €4,15 incasso kosten) willen overmaken. Het betreft een openstaande factuur van 20-07-2015. Navraag bij NIB betreft het een verkeersovertreding in Florence te zijn. Zij hebben mij de stukken per mail verzonden. Gezien deze stukken heb ik die overtreding destijds begaan. Tot afgelopen vrijdag nog nooit iets ontvangen, geen proces verbaal, herinnering, aanmaning helemaal niets. Wel zou er een aangetekende brief zijn verstuurd op 19-06-2016 maar deze heb ik ook niet ontvangen. NIB medewerker zelfde verhaal, aangetekende brief is mijn verantwoording, hij bied een betalingsregeling aan. Ik hoor ook graag volgende week meer wat te doen.***

Reactie van MarcelDB:

Ook ik heb enkele dagen geleden een vordering ontvangen van NIB voor een procesverbaal voor een verkeersovertreding - autorijden in een verkeersluwe zone - in Florence in okt 2015. In feb 2016 zou NIVI Florence mij het procesverbaal aangetekend hebben toegestuurd, maar deze nooit ontvangen noch een afhaalbriefje van PostNL. In een kleine 3 jaar tijd nooit een herinnering/ aanmaning ontvangen en dus ook nooit de boete kunnen betalen. Nu is de boete 3x zo hoog: 354,90.

Telefonisch en per chat contact opgenomen met NIB. De situatie aangekaard en aangegeven dat ik de originele boete gewoon bereid ben te betalen, maar niet het 3x verhoogde bedrag. Ze hebben mij de bewijsstukken gemaild (vage foto van mijn huurauto van destijds, procesverbaal en een foto van een retour envelope van PostNL) en mij verteld dat ik maar moet aantonen dat ik wel een afhaalbriefje van PostNL heb ontvangen en dat ik gewoon moet betalen. Wel vinden zij het zelf ook vreemd dat NIVI geen aanmaningen heeft gestuurd. Het feit dat zo veel mensen op deze site hun procesverbaal of PostNL afhaalbriefje niet hebben ontvangen is toch zeer discutabel, op z'n minst.

Ik weiger te betalen uit principe. Het verhaal klopt gewoon niet en het voelt totaal onrechtvaardig. Ik zal een schriftelijk bezwaar sturen naar NIB en wachten op hun reactie. Alle argumenten voor verweer die op deze site worden genoemd zal ik zeker gebruiken.

Indien ANWB er niet in zou slagen iets voor elkaar te krijgen, is er niet een andere instantie (consumentenorganisatie, juridische organisatie, etc) die al deze klachten kan bundelen en aankaarten?***

Reactie van Johannesp:

Dag Allen. Het lijkt dat we allen in hetzelfde schuitje zitten. Al deze gevallen hebben in dezelfde periode in of om Florence plaatsgevonden. Ik ga ook niet betalen, mede omdat de termijn van 360 dagen allang is verstreken. NIB schijnt een bonafide bedrijf te zijn die er mijns inziens malafide praktijken op nahoudt door te zeggen dat de bewijslast voor een aangetekende brief wel of niet ontvangen is bij ons ligt en wij gewoon moeten betalen. Wat mij betreft betrekken we opgelicht of kassa erbij en zoeken we het uit. Wellicht zijn er meer mensen de dupe. Eerst de reactie van de ANWB afwachten.***

Reactie van Vrimbi:

Hallo allemaal. Ook wij hebben afgelopen zaterdag 2 vorderingen van NIB ontvangen. Net als bij velen was dit ook voor ons de allereerste kennismaking met onze overtreding. NIB gemaild en inderdaad vage foto, proces verbaal en een PostNL papiertje gehad. Wij hebben PostNL gebeld met de vraag wat de procedure is als een aangetekend stuk niet afgegeven kan worden en daarna ook niet wordt afgehaald. Simpel antwoord, briefje in de bus en na 2 weken wordt het teruggestuurd naar de afzender. Dat afhaalbericht hebben wij dus toevallig ook nooit ontvangen. Onze vrienden in Italie zijn door dit retour sturen wel degelijk op de hoogte van het feit, dat wij de post niet hebben ontvangen. NIB hiervan op de hoogte gesteld en gevraagd waarom het door NIVI dan niet opnieuw is aangeboden. Wie blijft er nou in gebreke? Nog geen antwoord gehad***

Reactie van jaccomet:

ook ik heb hetzelfde verhaal te vertellen; zie de andere post onder bekeuring florence 2015***

Reactie van MikR:

Bij mij hetzelfde. Verkeersovertreding in Florence in augustus 2015 en in november 2018 een vordering van NIB ontvangen. De originele boete bedroeg 109,91 en de vordering is 354,90. Tot november 2018 nooit een boete of vordering of wat voor communicatie dan ook ontvangen. Uit de stukken van NIB herleid ik dat ik de overtreding wel zal hebben begaan (hoewel mij hiervan niet bewust) en ik heb NIB aangegeven die te willen betalen. Ook aangegeven dat ik het bedrag van de vordering niet zal betalen omdat ik nooit een factuur, vordering of afhaalbericht van PostNL heb ontvangen. De kopie van gegevens van PostNL geven aan dat de aangetekende brief met factuur in juli 2016 is verstuurd en niet is opgehaald bij de vestiging van PostNL. NIB ging telefonisch niet akkoord met het betalen van alleen de oorspronkelijke boete. Heel bijzonder dat dit meerdere mensen op gelijke wijze is overkomen.***

Reactie van Chankoko:

Het blijkt dat de door het NIB benaderde verkeersovertreders in diverse mappen hun ervaring met dit incassobureau delen. Zelf heb ik de map "verkeersboete Italië uit 2015" geïnitieerd. Inmiddels omvat die map een aantal vergelijkbare situaties en ervaringen. Wellicht goed daar kennis van te nemen.***

Reactie van VeldmanHA:

Hallo allemaal, bij mij hetzelfde verhaal. Heb ook al verschillende posts geplaatst op dit platform waarop ANWB snel heeft gereageerd, dank.

@ANWB: hoop dat jullie op korte termijn meer duidelijkheid kunnen geven. Hoe dan ook fijn dat jullie je hiervoor inspannen.***

Reactie van Annemieke Zerdoun:

U heeft bericht ontvangen van het NIB over een Italiaanse boete die nog niet zou zijn betaald. In een poging u tot betaling aan te zetten is nu het NIB ingeschakeld. U wordt verzocht om alsnog te betalen. De boete is inmiddels wel hoger en er worden ook incassokosten in rekening gebracht.

Als er een overtreding is begaan, dan is het gevolg hiervan dat u een boete ontvangt. Kunt u aantonen dat u deze overtreding niet heeft begaan, dan kunt u bezwaar maken. Heeft u geen gronden voor bezwaar, dan zult u de boete op enig moment moeten betalen. De boete die u heeft ontvangen is inmiddels onherroepelijk. De termijn om bezwaar te maken is voorbij.

Aangezien wij veel vragen hebben ontvangen over de handelswijze van het NIB hebben wij een aantal vragen op een rij gezet:

Is de boete verjaard?

De boete moet u binnen 360 dagen na de overtreding, respectievelijk het ontvangen van de gegevens van de bestuurder, zijn toegestuurd.

De verjaringstermijn voor overtreding van het Italiaans wegenverkeersreglement vijf jaar en gaat in vanaf de datum van de overtreding resp. vanaf ontvangst van de kennisgeving van de bekeuring.

Mag het NIB deze boete innen?

Als de boete onherroepelijk is mag een incassobureau worden ingeschakeld. Dat incassobureau (NIB) heeft echter géén bevoegdheid om daadwerkelijk betaling af te dwingen. Dat kan alleen het CJIB.

Mag het NIB incassokosten rekenen?

Nee, dit mag niet. Alleen procedurekosten, bezorgingskosten en het boetebedrag mogen worden gevorderd.

U heeft eerdere brieven niet ontvangen.

De Italiaanse instantie moet aantonen dat het proces-verbaal is verstuurd. Het proces-verbaal van de overtreding moet aangetekend en met bericht van ontvangst/aanbieden worden verzonden. Vraagt u het NIB om bewijs van het aangetekend versturen van het proces-verbaal.

De boete is verhoogd, mag dat?

Het boetebedrag wordt bepaald door de overtreding. Naast de boete mogen ook kosten voor de kennisgeving en procedurekosten worden berekend. Het bedrag hangt ook af van de termijn waarbinnen u betaalt. U krijgt namelijk korting als u binnen een bepaalde termijn betaalt. Na verloop van deze termijn vervalt de korting en is het te betalen bedrag hoger.

Het kan zijn dat in het proces verbaal is verzocht om gegevens over de bestuurder ten tijde van de overtreding. Heeft u deze informatie niet doorgegeven, dan volgt hiervoor een nieuwe boete.

Welk bedrag moet ik nu betalen?

U moet het bedrag betalen dat u na het verloop van de betalingstermijnen is opgelegd. Heeft u geen bezwaar gemaakt en ook niet betaald, dan is dit tweemaal het hoogste bedrag dat in het proces-verbaal staat vermeld. Ook zult u de procedure- en verzendkosten moeten betalen.

Uit de berichten van het NIB is vaak niet duidelijk hoe het boetebedrag tot stand is gekomen. Vraagt u het NIB om een duidelijke specificatie van het totale bedrag waar u voor wordt aangesproken.

Wat zijn de gevolgen als u niet betaalt?

  • Het NIB kan betaling niet afdwingen.
  • De boete kan alsnog door het Italiaanse Openbaar Ministerie worden doorgestuurd naar het CJIB. Het CJIB kan betaling in Nederland wel afdwingen.
  • Betaling kan mogelijk in Italië worden afgedwongen.
  • In bepaalde gevallen kan opname in het opsporingsregister volgen.

Wordt deze boete opgenomen in het opsporingsregister?

Wanneer het een strafrechtelijke boete is, is het afhankelijk van de opgelegde straf mogelijk dat registratie in het Italiaanse opsporingsregister volgt.

Administratieve boetes, zoals snelheidsovertredingen en het inrijden van een verkeersluwe zone, worden niet opgenomen in het opsporingsregister.

Wat kunt u doen?

Wij raden u aan om naar het NIB op de ontvangen brief te reageren en:

  • informatie te vragen waaruit blijkt dat het oorspronkelijke proces verbaal daadwerkelijk aangetekend met bericht van ontvangst naar u is verstuurd.
  • een duidelijke specificatie te vragen van het bedrag dat het NIB wil innen.
  • aan te geven dat incassokosten niet betaald hoeven te worden.

Wij hebben zoveel vergelijkbare meldingen ontvangen dat wij de gang van zaken rond deze boetes en het NIB nauwlettend in de gaten houden.***

Reactie van Vrimbi:

Hallo allemaal.
Annemieke bedankt voor de uitgebreide reactie op ons probleem. Heb alleen nog een vraagje over dat aangetekend versturen. Wat wordt verstaan onder "Bericht van ontvangst"? Wij hebben net als vele anderen niemand aan de deur gezien, geen briefje van PostNL ontvangen, maar van NIB wel een kopie dat het weer retour is gegaan. Blijft toch raar. Is mijn handtekening het bewijs of gaan ze er vanuit, dat PostNL 100% betrouwbaar is?***

Reactie van Fvd83:

Ik heb gisteren ook een vergelijkbare brief ontvangen, maar dan uit Venetie.
Ik heb gebeld met het NIVI en daar werd mij hetzelfde verteld als wat hier al eerder langs is gekomen, dat ik een aangetekende brief gehad zou moeten hebben 3 jaar geleden.
Ik heb daarna ook postNL even gebeld, en helaas bewaren die die geevens maar 1 jaar, dus die konden mij niet vertellen of er idd zo'n brief is geweest destijds.
Wel vertelde ze me dat de postbode minimaal 2 keer langs komt en anders de brief bij een afhaalpunt bezorgt. en dat je hier dan briefjes voor in de brievenbus krijgt om je hier van op de hoogte te brengen.
Die heb ik dus nooit gehad.

Heb geen zin om onnodige kosten te maken, dus vraag me af wat de mogelijkheden zijn en of het niet mogelijk is om hier collectief tegen in te gaan?

Want het heeft er wat mij betreft alle schijn van dat ze in Italie nog even een stapel oude boetes zijn tegengekomen waar ze nog even wat extra aan willen verdienen oid.