Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Mijn chalet staat op een huurkavel van een vakantiepark. De huurovereenkomst wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd. Het chalet wordt door

Vraag gesteld door Mariasp op 20 december 2018

Mijn chalet staat op een huurkavel van een vakantiepark. De huurovereenkomst wordt sinds 2013 ieder jaar stilzwijgend verlengd. Het chalet wordt door de parkorganisatie verhuurd. Nu komt het park met een plan voor aanleg van nieuw internet. De kosten hiervoor bedragen volgens hen ca. € 250.000,-. Nu wordt ik verplicht om hier aan mee doen en een behoorlijk bedrag aan aansluitkosten en maandelijks abonnement te betalen. Ben ik verplicht deze hoge kosten te betalen?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een vaste standplaats op een camping. De ondernemer is voornemens alle kampeermiddelen aan te sluiten op internet. De aanlegkosten bedragen zo'n € 250.000,- en de maandelijkse kosten zijn fors. U vraagt zich af of de ondernemer u hiertoe kan verplichten.

Bij de beantwoording van de vraag ga ik er gemakshalve van uit, dat de camping aangesloten is bij de RECRON.

Aanlegkosten
Op grond van de RECRON-voorwaarden (vaste plaatsen) kan de ondernemer u verplichten mee te betalen aan de aanlegkosten van onder meer een internetverbinding. Deze aanlegkosten worden over een termijn van 10 jaar afgeschreven. Indien u vijf jaar na aanleg van internet de huurovereenkomst zou beëindigen, betekent dit dat u 50% van de aanlegkosten retour zou moeten ontvangen van deze aanlegkosten.

Als recreant kunt u de ondernemer verzoeken de geraamde aanlegkosten te specificeren.

De maandelijkse abonnementskosten dienen wel qua kosten vergelijkbaar te zijn met de kosten op uw woonadres.

Bezwaar
Wanneer u en veel mede-recreanten tegen de aanleg van internet is, raad ik u aan gezamenlijk bezwaar aan te tekenen tegen dit plan.

Informatieplicht ondernemer
Op grond van art 5 lid 2 RECRON-voorwaarden (vaste plaatsen) dient de ondernemer de recreanten zes maanden voor afloop dvereenkomstjaar te informeren over deze ingrijpende wijziging. Mocht de ondernemer dit hebben nagelaten, dan kan de ondernemer pas vanaf 2020 zijn plannen doorvoeren.

Geschillencommissie
Indien u een geschil heeft met de ondernemer, dan kunt u het geschil ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Recreatie.

Meer informatie over uw rechten als eigenaar van een kampeermiddel vindt u op onze website.