Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Boom onderhoud recreatiepark

Vraag gesteld door Omajantje op 8 januari 2019

We huren een jaarplaats (chalet op wielen dus roerend goed) op een bij Recron aangesloten recreatiepark op basis van een jaarovereenkomst. In die overeenkomst staat dat de huurder (op door parkeigenaar/professioneel exploitant gepachte grond, waarvan wij dus voor ons perceeltje stageld betalen) verantwoordelijk is voor de bomen op zijn/haar perceel. Eigenaar stelt zich op het standpunt dat de huurder zelf de kosten van snoeien/rooien van potentieel gevaarlijke bomen (zelfs van reeds omgevallen bomen) dient te betalen, omdat wij hiervoor getekend hebben. Maar is deze bepaling juridisch wel rechtsgeldig?

Want, aan de andere kant: de grond is niet onze eigendom, de bomen stonden er al voordat wij er kwamen kamperen, ze zijn niet door ons gekocht, niet door ons aangeplant en mogen ook niet zonder schriftelijke toestemming van eigenaar gerooid of gesnoeid worden. Verder mag overigens niets op die grond gewijzigd dan wel aangepast worden (niets of hooguit, maar dat lukt maar minimaal, na schriftelijke toestemming. Prima, want daardoor blijft het park netjes en wordt het geen gribuspark. Maar kort samengevat stelt eigenaar dat de grond hun eigendom is en, willen we iets planten, wijzigen of aanpassen, dan moeten we eerst toestemming vragen.
Nou vind ik het logisch dat beheerders van huurders van jaarplaatsen vragen om hun tuintje netjes te houden, begrijp me niet verkeerd...dat doen we ook maar al te graag.

Maar de eigenaars/erfpachters blijven volgens ons wel degelijk een (zelfs uitgebreide) zorgplicht houden voor bomen die hun eigendom zijn en dienen ze al het mogelijke te doen om mogelijke schade te voorkomen (afbrekende takken, omvallende bomen enz).

Vraag is dus of de controle- en onderhoudsplicht van de bomen op het park (gehuurde grond en/of openbare stukken) een juridische plicht is (gelet op huurovereenkomst) van ons, ondeskundige huurders, of van de professionele eigenaar/erfpachter/exploitant?

Zeer benieuwd naar uw oordeel.

Met vriendelijke groet.

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een standplaats op een recreatiepark (RECRON). U vraagt zich af voor wiens rekening en risico het onderhoud van bomen en struiken (snoeien en rooien) op de standplaats komt.

Natrekking
Normaliter komt onderhoud bomen en struiken op standplaats voor rekening en risico van de ondernemer op grond van verticale natrekking (artikel 5:20 lid 5 BW).

Campingreglement
Nu u bij het aangaan van de huurovereenkomst heeft ingestemd, waarin onder meer is opgenomen dat onderhoud van bomen en struiken op de standplaats voor rekening en risico komt van de recreant, maakt dat de recreant dient zorg te dragen voor het snoeien en rooien van de bomen en struiken.

Meer informatie over uw rechten als eigenaar chalet of stacaravan vindt u op onze website.