Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Bekeuring ontvangen uit België, hier zit een formulier bij dat ik moet invullen, maar geen hoogte van het boetebedrag

Vraag gesteld door PeeveeWee op 13 mei 2020

Ik heb een bekeuring ontvangen vanuit België, Federale Politie Wegpolitie Antwerpen, hier zit een formulier bij die ik moet invullen, maar geen hoogte van het boetebedrag. Hoe te handelen?

Op de R2.223 richting Antwerpen / Breda zou een snelheidsbeperking gelden van 70km/h. Ik reed hier met de caravan met het verkeer mee en ben geflitst met een snelheid van 96 km/h. Dat is na correctie teruggebracht naar 90km/h.
Bij het proces-verbaal zit een lijst met vragen die ik moet invullen:

  • Erkent u deze inbreuk begaan te hebben?
  • Bent u bereid een minnelijke schikking te aanvaarden met het Openbaar Ministerie?
  • Bent u van oordeel dat bepaalde factoren in uw voordeel pleiten?

De ruimte op de brief bij het proces-verbaal laat wat te wensen over. Alvorens een bijlage te typen met antwoorden en deze te versturen zou ik graag willen weten wat ik het beste kan antwoorden.

Daarnaast heb ik gelezen dat de boete geïnd wordt via het CJIB. Daar heb ik nog geen bericht van gehad. Kunt u mij verder helpen?

Antwoord van Marlijn

Antwoord van Marlijn

ANWB Expert

U heeft vragen over het antwoordformulier dat u heeft ontvangen na een verkeersovertreding in België. U moet het formulier inderdaad invullen en terugsturen.

Alleen als u kunt bewijzen dat u de snelheidsovertreding niet heeft begaan, heeft het zin de fout niet te erkennen. Anders dient u de eerste vraag: ‘Erkent u deze inbreuk te hebben begaan’ met ‘ja’ te beantwoorden.

Indien u de vraag 'Bent u bereid een minnelijke schikking te aanvaarden' met 'ja' beantwoordt, dan zal de zaak worden afgedaan met een boete. U hoeft dan niet te verschijnen voor het gerecht te België. Als de zaak wel voor het gerecht komt, loopt u het risico dat de boete hoger uitvalt.

De vraag 'Bent u van oordeel dat bepaalde factoren in uw voordeel pleiten' dient u met 'nee' te beantwoorden, tenzij er sprake is van een hoogst uitzonderlijke omstandigheid, waardoor u de maximum toegestane snelheid heeft moeten overschrijden.

Na retourzending van de formulieren ontvangt u de boete (‘minnelijke schikking’). Indien u de boete niet betaalt, is het CJIB op grond van Europese wetgeving bevoegd de boete te innen. Op onze website vindt u meer informatie over boetes uit België en inning Europese boetes door het CJIB.


***

 

 

 

Reactie van Annelies4:

 

 

Dag,

Wij hebben hetzelfde als Peeveewee.
Brief ontvangen afgelopen weekend voor een overtreding van 18 km per uur op een 90 km weg.
Wat kan er gebeuren als je de brief negeert?

Met vriendelijke groet,
Annelies4

 


***

 

 

 

Reactie van Marlijn van Gellicum:

 

 

U heeft ook een brief ontvangen van Belgische justitie en vraagt zich af wat er gebeurt als u deze brief negeert.

Als u de brief negeert (en dus niet akkoord gaat met de minnelijke schikking) dan zal u worden gedagvaard om te verschijnen voor de Belgische politierechter. Over het algemeen zal de boete die dan wordt opgelegd hoger zijn dan het bedrag dat in de minnelijke schikking wordt voorgesteld.

Betaalt u de door de politierechter opgelegde boete niet, dan kan het CJIB namens Belgische justitie de boete innen op grond van Europese wetgeving.

Op onze website vindt u meer informatie over:
- boetes in België
- inning Europese boetes in Nederland

 


***

 

 

 

Reactie van mook544:

 

 

Ik heb een proces verbaal ontvangen voor een snelheidsovertreding op de ring R2.223 richting Antwerpen/Breda.
Het bijbehorende formulier heb ik ingevuld en teruggestuurd.
Bij vraag 5 "bent u van oordeel dat bepaalde factoren in uw voordeel pleiten. " Heb ik ja ingevuld met vermelding dat ik geen bord van 70 km gezien heb.
Na 7 weken heb ik nog geen reactie ontvangen.
Is dat normaal of duurt het altijd zo lang?

 


***

 

 

 

Reactie van Cgb spencer:

 

 

Ik heb vandaag een bekeuring gehad vanuit België A14-E17 richting Frankrijk, Kmp 52,40.
Op dat moment was ik niet de bestuurder van mijn auto maar mijn schoonbroer moet ik dan nee invullen op het formulier bij vraag reed u op het ogenblik van de inbreuk voor uzelf of in opdracht van iemand anders is dan ook het antwoord nee in erkent u deze overtreding? Hoe kan die bekeuring dam op naam worden gezet van de bestuurder?

 


***

 

 

 

Reactie van Marlijn van Gellicum:

 

 

Mook54: uw reactie heb ik over het hoofd gezien. Excuses daarvoor. Over het algemeen adviseren wij contact op te nemen met de instantie waarvan u de boete/het vragenformulier heeft ontvangen om na te vragen hoe lang het duurt. Ik hoop dat u intussen duidelijkheid heeft.
 

 


***

 

 

 

Reactie van Marlijn van Gellicum:

 

 

Cgb spencer: dank voor het toezenden van het vragenformulier.

Uw zwager heeft een verkeersovertreding in België begaan met uw auto. U heeft daarvoor van de politie Oost-Vlaanderen een 'Aanvankelijk Proces-Verbaal' met een 'Antwoordformulier bij verkeersinbreuk' thuis ontvangen. U wilt weten hoe de bekeuring op naam van uw zwager kan worden gezet.

Op pagina 2 van het antwoordformulier staat bovenaan: "Indien u de bestuurder niet was van het voertuig op het moment van de feiten, dan bent u wettelijk weerhouden deze documenten door te zenden aan de bestuurder van het voertuig op het moment van de feiten."

U kunt in dit geval twee dingen doen: of u stuurt het document - zoals op het formulier staat - door aan uw zwager en dan moet hij het formulier binnen 15 dagen (nadat u het ontvangen heeft) terugsturen aan de betreffende instantie (wegpolitie Oost-Vlaanderen). De bekeuring zal dan op zijn naam worden gezet.

Of u kunt invullen dat u de bestuurder was. In dat geval ontvangt u de bekeuring, en dient u die te betalen. Met uw zwager kunt u dan afspreken dat hij u het bedrag terugbetaalt.
 

 


***

 

 

 

Reactie van JeanineL:

 

 

Ik heb een boete ontvangen (september 2017), het formulier ingevuld teruggestuurd en akkoord gegeven voor een minnelijke schikking, maar vervolgens nooit meer iets ontvangen. Waar kan ik checken of en zo ja hoeveel ik moet betalen? Ik ben bang dat de brief met het boetebedrag in de post verloren is gegaan (er is nl al vaker post verloren gegaan naar ons adres) en de boete oploopt vanwege niet betalen.

 


***

 

 

 

Reactie van Marlijn van Gellicum:

 

 

JeanineL: u heeft het formulier terug gestuurd voor een minnelijke schikking en u heeft nog steeds geen reactie ontvangen. U vreest dat de brief met het boetebedrag in de post verloren is gegaan. Ik adviseer u contact op te nemen met de instantie waar u het formulier naar hebt gezonden om navraag te doen of en zo ja, wanneer de boete naar u gezonden is.

 


***

 

 

 

Reactie van Ro2018:

 

 

Heb een Proces verbaal gekregen uit Belgie omdat ik te hard heb gereden. Gecorrigeerd 20 km/h. Klopt allemaal. Heb ook een "antwoordformulier bij verkeersinbreuk erbij gekregen". Vragen zoals 3) erkent u deze overtreding, 4) bent u bereid een minnelijke schikking te aanvaarden etc. Moet ik dit formulier nu terug sturen of niet. Als ik dit formulier niet terugstuur, krijg ik toch gewoon de acceptgiro thuis gestuurd. Misschien is er nog ergens link op internet waar dit de procedure wordt beshreven. Kan ik niet vinden.

Bedankt
Ro

 


***

 

 

 

Reactie van Marcel25:

 

 

Hierbij onze ervaring, kunnen ons dan ook niet vinden in sommige adviezen hier.

Begin oktober 2017 kregen we een "aanvankelijk proces verbaal" voor een lichte snelheidsovertreding begaan bij Gent op 20-08-2017. Hierbij zat een "formulier terug te sturen binnen de 15 dagen". Op het aanv.proces verbaal staat bij bijkomende inlichtingen dat "indien u niet binnen de 15 dagen antwoord, zal het dossier als volledig beschouwd worden en doorgestuurd worden..." We hadden geen reden om in beroep te gaan maar toch was e.e.a. niet duidelijk. Hierop Belgische vrienden om raad gevraagd, hij is automonteur. Uit ervaring vertelde hij dat je het formulier alleen terugstuurt als je het er niet mee eens bent. Hierop de bekeuring afgewacht om te kunnen betalen maar die kwam maar niet. Omdat we in april vanaf Brussel vliegen en daar niet voor de verrassing van een nog openstaande boete willen komen te staan heb ik vanmorgen "verkeersboeten" in Belgie gebeld. Op de site kon ik niet inloggen met het aanv.proces-verbaal nummer i.c.m. de datum van de overtreding. Kreeg een mijnheer aan de lijn die mij vertelde dat dit aanv.proces-verbaal niet tot een acceptgiro heeft geleid. Of dit nog gaat gebeuren kon hij niet vertellen. Wel staat er geen boete open en kunnen we zonder problemen door en vanuit Belgie reizen. Daarnaast bevestigde hij dat ik het formulier niet terug had hoeven sturen, dat doe je alleen als je het er niet mee eens bent. Niet terugsturen zorgt er ook niet voor dat de boete hoger zal worden.

Samengevat: stuur het formulier alleen terug als je het er niet mee eens bent. Accepteer je de overtreding, wacht dan de boete af en als dit te lang duurt, raadpleeg dan de site verkeersboeten.be of bel ze even.

 


***

 

 

 

Reactie van Marlijn van Gellicum:

 

 

Wij hebben één en ander nog eens nagevraagd.

Aanvankelijk proces-verbaal

Buitenlanders (die niet in België wonen) die een verkeersovertreding in België begaan, krijgen niet direct een proces-verbaal, maar een ‘aanvankelijk proces-verbaal’ inclusief antwoordformulier (dat binnen 15 dagen moet worden geretourneerd).

Dit ‘aanvankelijk proces-verbaal’ is bedoeld om u te informeren dat u verdacht wordt van een verkeersovertreding.

In het aanvankelijk proces-verbaal staat nog geen boetebedrag. Dit wordt pas vastgesteld na afloop van de genoemde 15 dagen. In het antwoordformulier kunt u de overtreding betwisten en uw versie beschrijven, de werkelijke bestuurder opgeven of akkoord gaan met een minnelijke schikking.

Antwoordformulier terugsturen?

U dient het antwoordformulier in ieder geval terug te sturen als u:

  • de overtreding betwist (en u hiervoor bewijs heeft), of
  • iemand anders de overtreding heeft begaan (en u hiervoor bewijs heeft).

Stuurt u het formulier terug, dan wordt beoordeeld of uw verweer terecht is. Zo ja, dan wordt de boete geseponeerd.

Als u akkoord bent met een minnelijke schikking, kunt u dat op het antwoordformulier aangeven. U ontvangt dan het definitieve proces-verbaal met daarin het boetebedrag.

Niet terugsturen

Stuurt u het formulier niet terug, dan wordt er vanuit gegaan dat u akkoord bent met een minnelijke schikking. Ook in dat geval ontvangt u een definitief proces-verbaal met het boetebedrag.

Dagvaarding

Gaat het om een ernstige overtreding, dan volgt over het algemeen een dagvaarding om te verschijnen voor de rechter.

Advies

Ons advies is het antwoordformulier in elk geval in te vullen en terug te sturen (binnen 15 dagen) als u de overtreding betwist of als een andere bestuurder de overtreding beging.