Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Aansprakelijkheid aanrijding

Vraag gesteld door Rudolf Kikkert op 3 januari 2019

LS, Ik heb een aanrijding gehad. Ik was achteruit een parkeerplaats gereden en stond stil. Ik stond op het punt om weg te rijden en mijn wielen stonden al in de goede richting. Op dat moment werd ik door iemand anders aangereden die achteruit een parkeerplaats reed. Zijn verzekeraar geeft aan dat het een gedeelde aansprakelijkheid is omdat het om een zogenaamde 'bijzondere maneuver' ging. Hierdoor zou ik de helft van de schade moeten betalen. Ik vraag me af of dit correct is. Ik hoor het graag van u
Bij voorbaat bedankt, Rudolf Kikkert

Antwoord van Marika

Antwoord van Marika

ANWB Expert

U bent betrokken bij een aanrijding op een parkeerplaats. U bent achteruit de parkeerplaats op gereden en u stond stil. U wilde daarna weg rijden. Op dat moment werd u van achter door iemand aangereden. De verzekeraar geeft aan dat er sprake is van een gedeelde aansprakelijkheid. U wilt graag weten of u de helft van de schade moet betalen.

Het oprijden of verlaten van een parkeerplaats behoort tot het uitvoeren van een bijzondere manoeuvre waarbij u voorrang moet verlenen aan het overige verkeer. Ontstaat er een aanrijding dan wordt vermoed dat u geen voorrang heeft verleend en wordt u als aansprakelijke partij gezien.

In dit geval stond u stil ten tijde van de aanrijding. Als u dit kunt aantonen vervalt in feite het verwijt dat u bezig was met het uitvoeren van een bijzondere manoeuvre. U stond dan immers stil en daarbij hoeft u geen voorrang te verlenen. We kennen dat gegeven als de zogenaamde disculperende stilstand. Dat houdt in dat u al zo lang stilstond dat de bijzondere manoeuvre geen rol meer speelt. Dit is inderdaad meerdere seconden. U kunt dit bewijzen door bijvoorbeeld getuigen. Kunt u geen bewijs overleggen dan blijft het vermoeden van schuld bij u liggen aangezien u op het moment van de aanrijding een bijzondere manoeuvre uitvoerde.

Meer informatie over verkeersregels in Nederland vindt u op onze website.***

Reactie van Rudolf Kikkert:

Hartelijk dank, Ik heb geen directe getuigen, maar op het schadeformulier staat aangegeven dat ik stil stond en de tegenpartij de parkeerplaats uit reed. De stand van de wielen is ook op de situatieschets aangegeven. Het formulier is zowel door mij als de tegenpartij getekend. Is dit voldoende?