Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Auto kapot

Vraag gesteld door Quasiaat op 6 juli 2018

Beste,

Onlangs heb ik via mijn eigen garage een 2de-hands Volvo v70 (bouwjaar 2005, km-stand ca 250.000) gekocht voor €12.000. Na 6 weken ben ik tijdens mijn vakantie gestrand met - naar nu blijkt - kapotte drijfstanglagers. Hierdoor moet een halve motorrevisie plaatsvinden, waar ik cf het voorstel van de garage ongeveer de helft (schatting €2000-€3000) zelf moet betalen. Kan ik mij in deze beroepen op het non-conformiteitsbeginsel, ook al heb ik de auto zonder garantie gekocht en komt de auto uit de privé-voorraad van de handelaar?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Zes weken na aanschaf van uw Volvo V70 zijn de drijfstanglagers stuk gegaan. De motor dient gereviseerd te worden. U vraagt zich af of u zich kan beroepen op de wettelijke garantie.

Wettelijke garantie
Nu u de auto zonder garantie geleverd is, kunt u - mits sprake is van een consumentenkoop - zich wellicht beroepen op de wettelijke garantie (non-conformiteit art 7:17 BW).De auto blijkt immers niet geschikt voor normaal gebruik en voldoet derhalve niet aan de redelijke verwachting op grond van de overeenkomst.

Relevant hierbij is de aanschafprijs, bouwjaar, kilometrage en de informatie van de verkoper.

Mede gelet op de prijs en het feit dat u de auto slechts 6 weken im uw bezit had op het moment van openbaring van het gebrek, maakt dat ik van oordeel ben dat er hier sprake is van non-conformiteit.

Consumentenkoop?
Voor een beroep op conformiteit is het vereist dat er sprake is van een consumentenkoop. Nu de auto uit privé-voorraad van de handelaar is geleverd, is het de vraag of er hier wel sprake is van een consumentenkoop.
Consumentenkoop
De koop met betrekking tot een roerende zaak die wordt gesloten door een verkoper die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en een koper, natuurlijk persoon, die handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit.

Hoewel de handelaar de auto uit zijn privé-voorraad aan u heeft verkocht, betekent echter niet, dat u zich als consument niet op conformiteit zou kunnen beroepen. Feit blijft dat de verkoper valt aan te merken als iemand die zijn beroep of bedrijf maakt van het handelen in auto's.

Omgekeerde bewijslast
Wanneer er zich binnen zes maanden na levering een gebrek voordoet, dan wordt verondersteld, dat het gebrek bij levering - behoudens tegenbewijs door verkoper - reeds aanwezig was (art 7:18 lid 2 BW).

Kosten herstel
Op grond van artikel 7:21 lid 2 BW zijn de reparatiekosten voor rekening van de verkoper.

Geschil
Ervan uitgaande dat de handelaar geen BOVAG-lid is, staat bij een geschil, alleen de gang naar de rechter voor u open. Nu het om een consumentenkoop gaat, bent u niet verplicht een advocaat in de arm te nemen.

Stappenplan
Tot besluit wijs ik u op ons stappenplan klachten na aankoop op onze website.



***

Reactie van Quasiaat:

Hallo,

Inmiddels is mij verteld dat een tekort aan olie het probleem heeft veroorzaakt. Opvallend, aangezien ik voor vertrek nog de oliestand heb gepeild en ik in de 6 weken na aankoop slechts een beperkt aantal kilometers met de auto heb gereden. Zou dit kunnen duiden op een abnormaal olieverbruik of een te laag oliepeil bij levering van de auto? Wie kan hiervoor verantwoordelijk gehouden worden en wat betekent dit voor het bovenstaande advies?

Daarnaast is inmiddels ook duidelijk dat de kosten van revisie op € 4.500 uitkomen. Wat mag ik redelijkerwijs verwachten van mijn garage en wat kan van mij verwacht worden?



***

Reactie van Michiel Claesen:

Nu een en ander zich binnen zes maanden na levering zich heeft afgespeeld, is het aan de garagist aan te tonen dat de auto (inclusief oliepeil) bij levering in orde was (art 7:18 lid 2 BW).

Zie voorts mijn bovenstaande antwoord.