Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

kan ik mijn aankoop ontbinden en hand geld terug eisen /

Vraag gesteld door dirk1952 op 1 juni 2018

op 10 mei sloot ik een koop voor een 206cc leek leuke hobbie auto
bij het laten lopen van de motor ratelden de klepper echter heel erg
de garage zei dit te verhelpen een proefrit was niet mogelijk daar de auto geblokkeerd stond
afgesproken werd dat ik hand geld zou geven en de auto in orde gemaakt zou worden de afgesproken leveringsdatum werd ge steld op 24 mei
alles netjes op papier in koop overeenkomst
op 24 mei was de auto niet in het filiaal maar stond in ander bedrijf
de klepstoters kapot en de auto niet klaar
smaandags 28 mei zou hij klaar zijn
i
de verkoper zeiik bel alsde autoklaar is Het is nu zaterdag 2 juni niet gebeld en auto niet klaar
ik wil de koop ontbinden en mijn handgeld retour
daar ik het niet langer vertrouw
3 weken is erg lang voor het repareren en leveren van een tweedehands auto
ik wil het betaalde handgeld €400 retour
kan ik bij weigeren de garage in gebreke stellen

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Op 10 mei 2018 heeft u een koopovereenkomst gesloten met een autobedrijf met betrekking tot levering van een gebruikte Peugeot 206 CC. Nu de verkoper de auto niet op de afgesproken datum (24 mei 2018) heeft geleverd, vraagt u zich af of u de koopovereenkomst kunt ontbinden.

Vaste of niet-vaste leveringsdatum

Vaste leveringsdatum
Wanneer er tussen partijen een vaste leveringsdatum (24 mei 2018) is overeen gekomen, dan is de verkoper - zonder een voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling - in verzuim indien hij aan deze verplichting niet voldoet.

Ontbinden koopovereenkomst
Indien de verkoper in verzuim is, geeft dat y het recht om de koopovereenkomst te ontbinden, waarbij de verkoper gehouden is de aanbetaling aan u te restitueren.

Niet vaste-leveringsdatum
Wanneer er geen vaste leveringsfatum is overeen gekomen, is er sprake van een niet-vaste leveringsdatum. Bij overschrijding van de niet-vaste leveringsdatum door de verkoper, dient u deze (schriftelijk) in gebreke te stellen, waarbij u hem een redelijke termijn stelt om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. In de BOVAG-voorwaarden is deze redelijke termijn vastgesteld op drie weken. Vanaf het moment dat de verkoper in verzuim is, kunt u pas overgaan tot ontbinding van de koopovereenkomst.

Meer informatie over leveringstermijnen vinft u op onze website.