Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Chalet roerend of onroerend?

Vraag gesteld door WalterB op 30 april 2018

Mijn vraag heeft betrekking op de uitwerking van de informatie in https://www.anwb.nl/juridisch-advies/op-de-camping/stacaravan-en-uw-rechten/roerend-of-onroerend in onze concrete situatie.

Wij zijn geinteresseerd om een chalet te kopen en die te plaatsen op een vaste plaats op een camping waar de RECRON-voorwaarden van toepassing zijn.

Het chalet wordt in de fabriek gebouwd en van daar verplaatst naar de camping. Het chalet gaat daar 'ingegraven' worden en vaste aansluitingen voor electriciteit e.d. gaan aangebracht worden.

De campingplaats wordt, overeenkomstig de RECRON-voorwaarden, gehuurd van de campingeigenaar voor een jaar met telkens een automatische verlenging voor een jaar. Hieruit zou je kunnen afleiden dat het niet de intentie is van partijen om het chalet 'duurzaam ter plaatse te laten zijn'.

We zijn van plan om op de campingplaats een tuin aan te leggen en een losse berging te plaatsen.

De vraag die ik u wil stellen, is of de rechter in deze concrete situatie vermoedelijk zou oordelen dat het chalet vermogensrechtelijk een onroerende zaak is.

Indien dat het geval is, wat zouden we kunnen doen om te voorkomen dat het chalet vermogensrechtelijk als onroerend wordt beschouwd? Dat vinden wij onwenselijk, omdat de campingeigenaar dan door natrekking automatisch eigenaar wordt van ons chalet.

Een optie die wij zien, is om naast de huurovereenkomst voor de grond ook een recht van opstal te vestigen, ook al heeft dat weer met name fiscale nadelen (OZB). Zijn campingeigenaren in het algemeen geneigd om mee te werken aan het recht van opstal?

Voor andere suggesties houden wij ons aanbevolen.

Antwoord van Lisette

Antwoord van Lisette

ANWB Expert

U wilt een chalet op een gehuurde campingplaats plaatsen. Op die plaats wilt u ook een tuin aanleggen en een losse berging. U vraagt zich af hoe u (volledig) eigenaar van het chalet kunt blijven.

Om vast te stellen of uw chalet al dan niet een onroerende zaak is, is de intentie om het chalet niet ‘duurzaam ter plaatse te laten zijn’ niet bepalend. Bepalend is of het chalet duurzaam met de grond is verbonden. Daarvan is sprake wanneer uw chalet wordt ‘ingegraven’ en wordt aangesloten op vaste aansluitingen voor elektriciteit, gas en water.

Om te voorkomen dat uw chalet als onroerende zaak wordt beschouwd, kunt u inderdaad overwegen een recht van opstal (of eventueel erfpacht) te vestigen. Ik weet niet in hoeverre campingeigenaars aan zo’n recht van opstal willen meewerken. Soms is het mogelijk de grond te kopen. In dat geval bent u volledig eigenaar van zowel de grond als het chalet.

Het is inderdaad zo, dat wanneer het chalet duurzaam met de grond verbonden is, de grondeigenaar, lees: de campingeigenaar, door natrekking eigenaar van het chalet wordt. Wanneer u geen gebruik meer wilt maken van uw chalet, is er een mogelijkheid om uw chalet met behoud van plaats verkopen. Voor verkoop is toestemming nodig van de campingeigenaar.

Een andere situatie is wanneer de campingeigenaar de huur van de staanplaats opzegt. In beginsel zal u dan de plaats leeg moeten opleveren. In geval van herstructurering gelden andere regels.

Ik raad u aan voordat u het chalet koopt en een staanplaats huurt, goed de Recron-voorwaarden te lezen en na te gaan of de campingeigenaar wil meewerken aan het vestigen van een recht op opstal of eventueel verkoop van de grond.