Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Wie betaalt de kosten van het kappen vd bomen?

Vraag gesteld door Dingo op 24 januari 2018

Mijne dames/heren,
Kunt u mij antwoord geven op het volgende; sinds 2006 heb ik een Chalet op de Veluwe , welke op huurgrond staat. Tussen mijn kavel en die van mijn buurman staan o.a. 4 grote sparrenbomen, welke 30/35 jaar geleden door de huidige parkeigenaar zijn geplant. ( het park was toen nog voornamelijk een camping met tenten/toercaravans en enkele stacaravans ; 20 jaar geleden is het park herstructureerd en zijn de huidige kavels verdeeld en bepaald ). Deze bomen vormen nu, vanwege de lengte, bij storm een bedreiging voor mijn chalet. De parkeigenaar wil ze daarom laten verwijderen. Gezien dit risico en de overige overlast ( veel naalduitval e.d. ) heb ik hier geen bezwaar tegen, maar nu wil de eigenaar dit echter op mijn kosten laten doen;
“ ‘t zijn jouw bomen, want ze staan op jouw ( jullie ) erfscheiding ! “ , is zijn redenering.. M.i. dient dit gewoon uit de parkkosten betaald te worden en dus “ ten laste van hem “. Mijn vraag is nu : “ wie hoort dit te betalen?” en mochten ze t.z.t. omwaaien, wiens verantwoordelijkheid is dat dan en wie draait er dan voor de kosten op?
Ik zie uw antwoord met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet.

Antwoord van Marlijn

Antwoord van Marlijn

ANWB Expert

U heeft een chalet, dat op huurgrond staat. Voorheen stonden er voornamelijk tenten en toercaravans, maar na de herstructurering zijn de huidige kavels bepaald. Op de kavel tussen u en uw buurman staan vier grote sparren, die door de parkeigenaar ruim 30 jaar geleden zijn gepland. De bomen zijn nu zo hoog dat ze een risico op overlast geven. De parkeigenaar wil ze laten verwijderen, maar is van mening dat de kosten voor uw rekening komen.

De parkeigenaar is, als eigenaar van de grond, ook eigenaar van de bomen. Hij is om die reden in beginsel verantwoordelijk voor het onderhoud en het kappen van de bomen. De kosten voor het kappen van de bomen komen dan ook voor zijn rekening. Dit kan eventueel anders zijn als hierover iets is opgenomen in het parkreglement.

Mochten de bomen omwaaien en schade veroorzaken, dan is de parkeigenaar alleen voor deze schade aansprakelijk als vast komt te staan dat hij onvoldoende onderhoud heeft gepleegd. In dat geval kan uw opstalverzekering wellicht uitkomst bieden.

Meer informatie over vaste campingplaatsen vindt u op onze website.