Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

campingbaas wil geen gas meer leveren uit de centrale gastank voor onze cv en warm water voorziening.

Vraag gesteld door Wegwen op 10 april 2017

campingbaas wil geen gas uit de centrale tank leveren voor onze cv. Tot voor kort kregen we dat wel, maar i.v.m. een gaslekkage heeft hij ons afgesloten. We moeten het maar doen met gasflessen, maar dit is geen optie. Wat voor juridische mogelijkheden hebben wij tegen de campingbaas?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een chalet op een camping. De campingondernemer heeft u onlangs van gas afgesloten, vanwege een lek in de aansluiting naar u toe. U vraagt zich af wat uw rechten zijn.

Alvorens uw vraag optimaal te kunnen beantwoorden, ontvang ik graag aanvullende informatie:

  • Is de camping aangesloten bij de RECRON?
  • Betreft het een vaste plaats of seizoenplaats?
  • Bevindt de gaslek zich in de hoofdaansluiting, of in gedeelte aansluiting naar uw chalet toe?


***

Reactie van Wegwen:

Beste Michiel, de camping is aangesloten bij de RECRON. Het betreft hier een vaste plaats. De locatie van het lek is niet gevonden. Er zijn wel metingen gedaan, maar daar kwam niets uit. Er is alleen een nieuwe leiding gelegd tussen de tank en het toiletgebouw van de camping en voor de campingbaas was hierbij het probleem opgelost. Wij mogen wel op eigen kosten een leiding neerleggen naar ons huisje, maar de campingbaas wil daar zelf niets aan betalen. Hij wil ons aan de gasflessen zetten, maar wij hebben een CV, dus dat is niet handig. We zitten al 5 jaar op deze locatie en elk jaar hebben wij gas geleverd gekregen en daar voor betaald. Wij hebben geen huurcontract, maar elk jaar krijgen we een rekening van ons verbruik van het afgelopen jaar met op dezelfde rekening het huurgeld voor het jaar daarop.***

Reactie van Michiel Claesen:

Dank voor de aanvullende informatie.

Wie is verantwoordelijk voor gasleiding
De campingeigenaar biedt campingplaatsen aan inclusief nutsvoorzieningen. (o.a. gasaansluiting). Afhankelijk waar de lekkage zich bevindt, draait u of de campingondernemer op voor de herstelkosten.

De ondernemer is verantwoordelijk voor de leiding tot aan het overnamepunt van het kampeermiddel. Ofwel; campingeigenaar is tot aan afsluitpunt/gasmeter van het kampeermiddel verantwoordelijk voor (de goede staat) van de leiding.

Geboden alternatief voortaan gasflessen te gebruiken, is niet passend.

Geschillenregeling
Geschil met een RECRON camping kunt u ter beoordeling voorleggen aan deGeschillencommissie Recreatie.

Meer informatie over een vaste plaats op een camping vindt u op onze website.***

Reactie van Michiel Claesen:

Wellicht zou u het voortouw kunnen nemen door zelf een monteur in te schakelen, om om rapport uit te brengen ter zake staat aansluiting vanaf overgangspunt.

Mocht uit rapportage volgen dat lekkage zich niet in uw gedeelte van de aansluiting bevindt, dan kunt u de ondernemer verzoeken, zo nodig sommeren, de lekkage te laten herstellen. Tevens heeft u in dat geval recht op een compensatie voor vermindering huurgenot/ en eventuele meerkosten (verschil kosten gas via camping versus gasfles).***

Reactie van Wegwen:

Beste Michiel, bedankt voor de input. Wij hebben volgende week een afspraak met een installateur om door te nemen wat de technische mogelijkheden zijn en dan kan hij gelijk kijken of er lekkage is vanaf de gasmeter. Vraagje terzijde: Is dit een officieel juridisch advies. Kunnen we op basis van uw advies juridische stappen ondernemen? Bij voorbaat dank voor de moeite.***

Reactie van Michiel Claesen:

U vraag zich af of u aan de hand van mijn juridisch advies stappen kunt ondernemen richting de campingeigenaar.

Nadat vastgesteld is dat het lek zich niet in uw gedeelte van de gasleiding bevindt (vanaf overnamepunt), dan adviseer ik u de campingeigenaar schriftelijk in gebreke te stellen.

In dit schrijven verzoekt u de ondernemer om ervoor zorg te dragen de gasaansluiting zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen te na dagtekening zal worden hersteld.

Mocht de ondernemer de gaslevering an u niet uiterlijk binnen deze termijn hebben hersteld, dan is de eigenaar in verzuim en is hij vanaf dat moment schadeplichtig.

Zonodig kunt u vervolgens de zaak ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Recreatie.