Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Aanrijding - wie is aansprakelijk: verzekerde en/of bestuurder?

Vraag gesteld door marios op 14 april 2018

Auto van tegenpartij stond in parkeervak loodrecht op de rijbaan. Stond met voorzijde geparkeerd naar de rijbaan. De twee parkeervakken links van tegenpartij waren leeg, dus zonder auto's.

Zelf reed ik rechtdoorgaand in een 30 km-zone met verkeersdrempels. Ik kwam voor de tegenpartij van links.

Tegenpartij voerde een bijzondere verrichting uit. Daardoor is de tegenpartij verplicht alle verkeersdeelnemers te laten voorgaan. Dit heeft de tegenpartij niet gedaan. Door anderen niet te laten voorgaan, i.c. mij, is de tegenpartij schadeplichtig op basis van artikel 54 RVV 1990.

De "tegenpartij" is een bestuurder (met een geldig rijbewijs), maar NIET de verzekerde van de auto. Wie kan ik aansprakelijk stellen c.q. de schade toerekenen?
1. de bestuurder
2. de verzekerde
3. de verzekeringsmaatschappij* van bestuurder én/of verzekerde
4. de bestuurder én de verzekerde én de verzekeringsmaatschappij* van bestuurder én verzekerde
5. anders: ??

*niet bekend

Antwoord van Marika

Antwoord van Marika

ANWB Expert

U wilt weten wie u kunt aanspreken voor de schade die u hebt geleden. De bestuurder van de andere auto is niet de eigenaar van de auto.

U kunt u richten tot de verzekeraar van de bestuurder maar ook tot de WA verzekering van de auto. Ik raad u aan om de WA verzekering van de auto te raadplegen aangezien u daar een rechtstreeks recht op hebt. Op die manier zal de zaak ook het snelst afgewikkeld worden.

Meer informatie over schade verhalen leest u op onze website.


Volledigheidshalve hieronder een link naar de eerder door u gestelde vraag.

https://www.anwb.nl/experts/Juridisch/vraag/3273fd...