Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Mag parkbeheerder verbieden dat voor een op het park staande recreatiewoning een verkoopbord wordt geplaatst?

Vraag gesteld door Archivaris op 29 juni 2018

Verbod staat opgenomen in de Algemene Bepalingen. Maar zelf plaatst de parkbeheerder wel (eigen) verkoopuitingen. Wordt hier het /mijn eigendomsrecht geheel belemmerd?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U vraagt zich af of het eigendomsrecht niet in het geding is, indien een camping ondernemer in zijn campingreglement een verbod heeft opgenomen, dat recreanten verbiedt een 'te koop' bord te plaatsen op hun te koop staande kampeermiddel.

Ja, een camping ondernemer mag in zij campingreglement een dergelijk verbod opnemen, met als doel om onder meer het aanzicht van de camping te bewaken.

Een dergelijke bepaling is bovendien ook niet in strijd met de eventueel geldende RECRON-voorwaarden.

Tot slot, een dergelijke bepaling is ook niet in strijdt met het eigendomsrecht. De grond is eigendom van de ondernemer en deze bepaalt uiteindelijk het reilen en zeilen op de camping.

Meer informatie over stacaravan/chalet en uw rechten vindt u op onze website.***

Reactie van Ilva:

En wat als je volledig eigenaar bent van het stukje grond op het park?***

Reactie van Michiel Claesen:

In een dergelijk geval maakt het geen verschil, of de grond gehuurd wordt of eigendom is van de recreant. Zolang een en ander maar is vastgelegd in het campingreglement.