Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Invloed en rechten van de beheerder van een park bij verkoop van een chalet

Vraag gesteld door Jurgen1962 op 29 januari 2020

Onze ouders zijn overleden en we willen hun chalet verkopen. De beheerder van het park bemoeit zich nadrukkelijk met de verkoop. Mijn vraag is: waar mag de beheerder zich mee bemoeien? Ook met de verkoopprijs? De beheerder lijkt namelijk een maximum verkoopprijs in gedachten te hebben en een hogere prijs niet te zullen accepteren.

Antwoord van Marika

Antwoord van Marika

ANWB Expert

U vraagt zich af in hoeverre de beheerder van een camping invloed kan uitoefenen op de verkoop van uw chalet.

Ik begrijp dat dit een lastige situatie is. Ik ga er bij de beantwoording van deze vraag vanuit dat het gaat om gehuurde grond.

In de Recron-voorwaarden is bepaald dat de beheerder verkoopvoorwaarden mag hanteren welke de recreant in acht dient te nemen. De beheerder heeft er belang bij dat er een redelijke prijs betaald wordt voor het chalet. Als de prijs ver onder de marktprijs ligt dan mag de beheerder medewerking weigeren.

Mochten jullie er niet uitkomen en het chalet is verzekerd dan kan er gekeken worden naar het verzekeringsbedrag van het chalet. Dat kan als richtprijs voor de verkoop gehanteerd worden. Indien dat ook niet gewenst is kan er een taxateur ingeschakeld worden.

Meer informatie over stacaravan/chalet en uw rechten vindt u op onze website.