Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Weigering BMW coulance te verlenen nadat binnen 3 maanden de stuurbekrachtiging en motor vervangen moesten worden. Km 131.000 auto van 2012

Vraag gesteld door Robdina op 6 december 2018

Ik heb de onderstaande mail naar BMW NL gestuurd. Zij weigeren echter een tegemoetkoming omdat:
1)in mei 2014 de fabrieksgarantietermijn is verstreken,
2)onderhoud buiten de BMW organisatie is uitgevoerd
3)reparatierisico inmiddels bij de eigenaar ligt

Inmiddels is de motor gewisseld (€9000) en is gebleken dat van de oude motor de ditributieketting is gebroken.
Ik vraag mij af:
1)of het advies van de dealer om toch te rijden (in lijn met advies uit motormanagement) het juiste is geweest.
2) of "het buiten de BMW organisatie uitgevoerde onderhoud" steekhoudend argument is. Temeer omdat de auto een check up heeft gehad bij een BMW dealer nav reparatie stuurbekrachtiging.
3) het defect aan de ketting niet een fabricage/constructie fout is.

Deze mail heb ik naar BMW NL gestuurd

Wij hebben de betreffende auto in 2015 aangeschaft bij autobedrijf Polderman in Lisse. De auto is van mei 2012 en had 72.370 km op de teller. Bij de auto zat een bijgewerkt onderhoudsboekje.
We hebben de auto bij Polderman in onderhoud gehouden. Bij de onderhoudsbeurten en APK's is nooit iets bijzonders aan het licht gekomen. Er zijn remblokken voor gewisseld maar dat was het dan ook. Er is altijd normaal met onze auto gereden.

Dit jaar begaf, wij stonden voor de boot naar Harwich, de stuurbekrachtiging het. Kilometerstand was 127.997 km.
We hebben dat medio augustus bij BMW dealer Van Poelgeest in Heemstede laten herstellen; kosten €2067. Tegelijkertijd is de pakking van het carterdeksel vervangen (daarbij is dus ook alle motorolie vervangen) en heb ik de auto helemaal laten nakijken. Totale kosten ruim €2400.

Krap 3 maanden later, op de middag van 27 oktober jl. ging onze BMW X1 opnieuw in storing.
Allereerst verscheen een alarm betreffende de smeeroliedruk. Ik heb de auto vrijwel meteen aan de kant gezet. Toen ik daar mee bezig was kwam de volgende alarmering binnen: "motorstoring" en verdween het smeeroliedruk alarm.
Hoewel het advies in het scherm letterlijk luidt: "volle motorkracht niet langer beschikbaar. Verder rijden mogelijk. Matig uw snelheid. Laat probleem nakijken door dichtsbijzijnde BMW Service" vertrouwde ik dat niet. Ik heb de motor afgezet en heb de reparatie afdeling van de BMW dealer in Heemstede gebeld. Door hen is aangegeven dat ik het advies kon volgen en naar hun lokatie toe moest komen. Dat heb ik gedaan. Echter na zeer korte tijd klonk er geratel en zakte het toerental weg. Ik heb nog 1 keer opnieuw gestart maar dat lukte niet meer.
Ik ben d.t.v. de ANWB weggesleept en de auto is door een berger bij BMW Heemstede afgeleverd.

Inspectie heeft uitgewezen dat de motor geen compressie meer heeft en dat er voldoende smeerolie in het systeem zat, maar dat die olie veel metaalslijpsel bevat. De conclusie is dat we voor ruim €14.000 aan een revisie motor vastzitten.

Hoewel de dealer niet met een dergelijk voorstel is gekomen, heb ik zelf om coulance verzocht. De dealer heeft aangegeven dat dat geen zin had. De auto was te oud en niet onderhouden door een BMW dealer.
Ik was het daar niet mee eens en heb op 30 oktober jl. via de website van BMW nederland een contactformulier (onder kopje "klacht") ingevuld. Daarin heb ik op hoofdlijnen bovenstaand verhaal opgenomen.
Er is op diezelfde dag nog (vroeg in de avond) telefonisch gereageerd door klantenservice. Waar het op neer komt is dat coulance er niet in zit o.a. omdat de auto niet bij een dealer is aangeschaft en onderhouden.
Overigens alle waardering voor degene die ons belde. Zeer empathisch, sympathiek en luisterend. Chappeau.

Ik richt me nu tot U om een paar redenen:

1. Wij hebben indertijd de BMW aangeschaft omdat we vertrouwden op en geloofden in de reputatie van BMW aangaande degelijkheid en betrouwbaarheid (en de X1 is een mooi model)
2. De auto is aldoor netjes onderhouden geweest door een BOVAG gecertificeerd bedrijf met een uitstekende reputatie.
3. Het defect aan de stuurbekrachtiging vonden we al exceptioneel en zeker voor een BMW.
4. Het defect aan de motor is m.i. echter bizar. Ik heb gehandeld naar het advies van het motormanagement (verder rijden mogelijk) maar wel pas na consultatie van de BMW dealer in Heemstede om 300 meter later met enorme schade te staan. Wat hier gebeurd is, is mij volstrekt onduidelijk.
5. Bij de eerdere reparatie is aan de olie niets bijzonders opgemerkt en gaf uitlezing van de computer geen enkele indicatie dat er iets niet in orde zou zijn. Ik heb nooit enige indicatie gehad dat een dergelijk defect op handen was. De motor liep regelmatig en zonder aparte bijgeluiden. Vermogen was normaal en bij acceleren of decelereren heb ik niets gemerkt.
6. Ik begrijp de redenatie dat de auto nooit dealer onderhouden is en wij dus niet voor coulance in aanmerking komen maar de reparatie van de stuurbekrachting is wel door een BMW dealer uitgevoerd en daarbij is de auto ook helemaal nagekeken.
7. Bijelkaar past het schadebeeld niet bij de reputatie van BMW en bij een auto van 6 jaar oud. Daarnaast is dit voor ons nauwelijks op te brengen. De auto kostte indertijd €26.000 maar we hebben nu al bijelkaar een kleine €16.000 aan reparatiekosten (naast het gangbare onderhoud).

Ik vraag U op basis van bovenstaande de beslissing rond het toepassen van coulance te herzien.

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Onlangs is de distributieketting van uw BMW X1 (2012/131.000 km) gebroken. Inmiddels heeft de BMW dealer in Heemstede de motor vervangen a raison van € 9.000,-. U vraagt zich af wat uw rechten zijn.

Levensduur distributieketting
Een distributieketting is onderhoudsvrij. Bij normaal gebruik en regulier onderhoud van de auto, mag u een langere levensduur van de ketting verwachten dan 6 jaar of 131.000 km.

Wettelijke garantie
Ervan uitgaande dat u destijds de auto als consument heeft aangeschaft, maakt dat u in onderhavige zaak zich op de wettelijke garantie (conformiteit art 7:17 BW) zou kunnen beroepen.

Nu de distributieketting ondeugdelijk is gebleken, maakt dat de auto niet voldoet aan de redelijke verwachting van de koopovereenkomst. De redelijke verwachting is mede gebaseerd op de koopprijs, kilometrage, bouwjaar en de informatie van de verkoper.

Terug naar verkoper
Voor een beroep op conformiteit dient u de verkoper (autobedrijf Polderman te Lisse) in de gelegenheid te stellen het gebrek te verhelpen. BMW Nederland is geen contractpartij.

Kosten herstel
Op grond van artikel 7:21 lid 2 BW komen de reparatiekosten toe aan de verkoper.

Verspeling van uw rechten
Nu u niet de verkoper maar - zonder voorafgaand overleg met de verkoper) de reparatie heeft laten uitvoeren door de BMW-dealer in Heemstede, maakt dat u zich niet langer met succes kunt beroepen op conformiteit.

Wanprestatie BMW-dealer
Vraag is of de BMW-dealer in Heemstede niet toerekenbaar tekort is geschoten in haar verplichtingen, nu u direct na de storingsmelding om advies/hulp verzocht heeft.

Mijns inziens heeft het er alle schijn van, dat de ketting is gebroken, nadat u het advies van de BMW-dealer heeft opgevolgd. Wellicht had bij een juist advies de motor niet vervangen hoeven worden.Ik zal mijn aanname volgende week laten beoordelen door mijn technische collega's.

Heeft u tot besluit de reparatiekosten van € 9.000,- reeds zonder voorbehoud van alle rechten reeds voldaan? Zo ja; dan heeft u zodoende ook uw rechten verspeeld voor een eventueel succesvol beroep op wanprestatie art 6:74 BW.

Meer informatie over klachten na aankoop of klachten na reparatie of onderhoud vindt u op onze website.

NB: Beschikt u over rechtsbijstand? Laat dan tevens deze kwestie door uw rechtsbijstandverzekeraar toetsen.***

Reactie van Robdina:

Dag,
Heeft u uw aanname met betrekking tot het advies nog door uw technische collega's laten beoordelen?***

Reactie van Michiel Claesen:

Volgens mijn technische collega's lijkt het er sterk op dat de auto na de eerste melding (oliedruk) de in de noodloop is geschoten wegens een naderend gebrek van de distributieketting. De tijdspanne tussen de aankondiging probleem distributieketting en het moment dat de ketting er de geest aan heeft gegeven, is opmerkelijk kort.

Het gaat mijn technische collega's te ver om de BMW-dealer verantwoordelijk te houden (wanprestatie) voor de uiteindelijke schade. De BMW-dealer mocht er - aldus mijn technische collega's - in alle redelijkheid vertrouwen op het advies afkomstig van het motormanagement het juiste was.

Achteraf bezien had u er verstandiger aan gedaan, direct na de storingsmelding uw verkoper te benaderen, met het oog op een eventueel beroep op de wettelijke garantie (conformiteit).