Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Onderzoek deugdelijkheid bagagedrager

Vraag gesteld door bizbo op 3 november 2016

Wij hebben een fiets gekocht bij een fietsenhandelaar in Almelo. De fiets is een zgn moederfiets met stevige buizenframe waarbij zowel met een kind voorop alsmede een kind achterop kan worden gereden. De bagagedrager van de fiets heeft als type/merk Urbana. Binnen 1½ jr. brak een der dwarsbeugels, een zgn verbindingsstuk af waardoor het kind met zitje achterover dreigde te vallen. Gelukkig kon dit worden voorkomen door een snelle reactie van de ouder. Maar in het slechtste scenario was het kind met zitje op het wegdek beland. De fietsenhandelaar geeft aan dat de fout bij de ouder ligt die het zitje verkeerd op de bagagedrager heeft bevestigd waardoor bovenstaande kon gebeuren. Eigenlijk zou ik een expert de bagagedrager willen laten onderzoeken ter voorkoming dat derden ook kunnen worden geconfronteerd met misschien ondeugdelijk bagagedrager voornoemd.

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Anderhalf jaar geleden heeft u bij een rijwielhandelaar een fiets gekocht. Onlangs is een verbindingsstuk vand e bagaedrager afgebroken, waardoor uw kind met fietsstoeltje en al dreigde achterover te vallen. Gelukkig is dit door adequaat optreden voorkomen. Rijwilehandelaar wijt de oorzaak aan onjuist plaatsen kinderzutje. U vraagt zich af waar u de (on)deugdelijkheid van de fietsendrager kunt laten testen.

Nu de fiets nog binnend e garantie valt, is het aan de verkoper aan te tonen dat afbreken verbindingsstuk is veroorzaakt door onkundig gebruik van de fiets. Kosten expertise is dus voor rekening verkoper.

Stel de rijwielhandelaar - zover u dit niet al gedaan heeft - schriftelijk in gebreke.

IMocht de rijwielhandelaar lid zijn van de BOVAG, dan heeft u ook de mogelijkheid het geschil - op grond van conformiteit ex art 7:17 BW - ter beoordeling voor te leggen aan de Geschillencommissie Tweewielers. De Geschillencommissie kan - mits nodig - nader onderzoek verlangen, welke zal worden uitgevoerd door een van haar experts.

Meer informatie overklachten na aankoop vindt u op onze website.