Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

recht op coulance waterschade panoramadak bmw 5-series?

Vraag gesteld door pwidb op 31 oktober 2017

Er is waterschade geconstateerd aan onze 6 jaar oude (februari 2011) bmw 5-serie toornig. De schade is volgens analyse van BMW De Haag ontstaan door een defecte afvoer in het panorama dak, waardoor water terecht is gekomen onder achter in de bak met de elektronische systemen. De schade heeft de luchtvering aangetast en volgens de prijsopgave ook andere elementen zoals de parkeerrem. De totale geschatte reparatiekosten bedragen 2900 euro. De BMW weigert coulance toe te passen vanwege te oud en teveel kilometers (de auto is 6 jaar en heeft 120.000 gereden - relatief weinig).

Navraag op internet leert dat deze schade een al langer bekend probleem is dat voorkomt bij bmw's met een panoramadak. Er is in de VS zelfs een class action geweest die geresulteerd heeft in schadevergoeding voor een bepaalde groep gedupeerden - en was inderdaad was leeftijd van de auto een factor, maar bepaald door de specifieke omstandigheden van de zaak.

Toch zijn wij geneigd de mogelijkheden van het afdwingen van een tegemoetkoming door BMW verder te onderzoeken. Graag ontvangen wij hierover uw juridisch advies, zowel wat betreft argumenten en strategie.

Onze overwegingen zijn:
De schade is veroorzaakt door een constructie probleem dat inherent is aan het panoramadak van de bmw. Wij als eigenaar hadden geen weet van dit risico en de schade is ook niet verwijtbaar vanwege enige handeling van onze kant. Het is niet redelijk te verwachten dat wij als eigenaar (volledig) voor de aanzienlijke reparatie kosten opdraaien.
Dit schaderisico is al geruime tijd bekend bij BMW. Bij aanschaf van de (nieuwe) auto bij dezelfde BMW dealer in 2011 hebben wij voor de optie van het panoramadak gekozen Destijds is ons niets verteld over de risico's van waterschade - dan wel over de noodzaak het dak zodanig thé onderhouden dat het risico verkleind wordt. Deze nalatigheid schept een verplichting.
De auto is altijd bij deze (dezelfde) dealer in onderhoud geweest, inclusief APK keuringen. Je zou verwachten dat de elektronische meldpunten van de auto bij een dergelijk onderhoud / keuring deze schade hadden opgemerkt, wat niet gebeurd is.

Graag uw advies over de mogelijkheden om gehele of gedeeltelijke coulance te bedingen.

Antwoord van Marika

Antwoord van Marika

ANWB Expert

U hebt een BMW uit 2011 met 120.000 km op de teller. Destijds hebt u de auto nieuw gekocht waarbij u als optie een panorama dak hebt gekozen. Na zes jaren is er waterschade geconstateerd. Volgens analyse door BMW is dat ontstaan door een defecte afvoer in het panorama dak. De herstelkosten zijn aanzienlijk. BMW weigert coulance toe te passen omdat de auto te oud zou zijn en te veel kilometers gemaakt zou hebben. U hebt uitgezocht dat het gaat om een bekend probleem bij een dergelijke auto met panorama dak. In VS heeft er een groepsvordering plaatsgevonden vanwege hetzelfde probleem en daarbij resulteerde het in het toekennen van een schadevergoeding aan de gedupeerden. De auto is altijd in onderhoud geweest bij BMW. U vraagt zich af of er voor u nog mogelijkheden zijn om gehele/gedeeltelijke coulance te vragen van BMW betreft het voorgenoemde probleem.

Expertise
Eerste stap is nu om een onafhankelijke expertise te laten uitvoeren, teneinde vast te stellen wat de oorzaak is van de defecte. Mocht u over rechtsbijstand beschikken of over Wegenwacht Compleet dan zijn expertisekosten doorgaans gedekt.

Mocht de expert bevestigen dat het gaat om een constructiefout/gebrek dat u niet hoeft te verwachten gelet op de leeftijd van de auto, dan dient u de dealer in de gelegenheid te stellen de schade - op zijn kosten - te herstellen.

Meer informatie over klachten na reparatie of onderhoud vindt u op onze website.