Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Hoe rechtsgeldig zijn Duitse Verwarnungen voor "ortsfremde"?

Vraag gesteld door peterstevens op 15 mei 2015

Ik heb in Duitsland een bekeuring gekregen vanwege fout parkeren (deels op het trottoir) . Eerst een vooraankondiging, waarin alleen stond dat ik in strijd met de regels gehandeld had, en ik later daarvan officieel bericht zou krijgen. een week later (inmiddels weer thuis) kreeg ik daar de officiële Verwarnung, met de mogelijkheid daartegen zienswijzen in te dienen. Ik heb tig-argumenten aangevoerd. o.a.
- de Verwarnung was uitsluitend in het Duits: is extra belasting voor buitenlanders;
- je moet binnen een week betalen of reageren: dat is voor buitenlanders bijna onmogelijk (taalproblemen, post duurt langer, onbekend met Duitse procedures en regels;
- Volgens de Ministeriële regels (Erlass) van het betreffende Bundesland moet je bij personen die plaatselijke niet bekend zijn coulant zijn: is hier niet gebeurd.
- Volgens dezelfde Erlass moet je van vervolging afzien als de overtreding onbenullig is; mijn auto stond in het verlengde van een (volledig op de stoep, en dus ook foutief geparkeerde) grote vrachtwagen, zodat mijn auto geen overlast of gevaar opleverde
- Volgens de Erlass moet je proberen de overtreder ter plekke aan te spreken; dat was hier eenvoudig mogelijk (auto stond direkt voor de deur van het als zodanig aangegeven vakantiehuis)
- politie moet proberen de overtreding z.s.m. te beëindigen, dus overtreder zoeken, en niet doorlopen.
- Doordat ik - terwijl ik nog ter plekke was - niet wist wat mij werd verweten, kon ik ook niet ontlastend bewijs vergaren. Door de bekeuring pas een week later thuis te krijgen worden Ortsfremde ernstig benadeeld. Vanuit huis kan ik immers geen plaatselijk onderzoek doen of getuigen bereiken. Dit terwijl er dus een alternatief was: mij direct aanspreken. Onevenredige benadeling van buitenlanders?


De Duitse gemeente heeft mijn 5 kantjes met juridisch (ik ben zelf jurist bij een gemeente) onderbouwde zienswijzen afgedaan met twee regels. Dus: onzorgvuldig en gebrekkig gemotiveerd. Zou in Nederland reden genoeg zijn om een rechtszaak te winnen. Maar hoe is dat in Duitsland?

Antwoord van David

Antwoord van David

ANWB Expert

U heeft een bekeuring ontvangen wegens foutief parkeren in Duitsland. Het is gebruikelijk dat u ten eerste een vooraankondiging ontvangt, daarna ontving u de officiële Verwarnung. Door het boetebedrag binnen een week te betalen wordt verdere strafvervolging voorkomen. De zaak is dan afgedaan en bezwaar niet meer mogelijk. 

Nadat u de Verwarnung heeft ontvangen, heeft u verschillende zienswijzen ingediend. Deze heeft de Duitse gemeente afgewezen. Verweer voeren is enkel zinvol als u kunt bewijzen dat u niet foutief heeft geparkeerd. 

Meer informatie vindt u nog op onze website: http://www.anwb.nl/rechtshulp/op-vakantie/met-de-auto-op-reis/boete-buitenland/boete-uit-duitsland