Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Geschil met Volkswagen nav fabrieksfout mbt distributieketting

Vraag gesteld door Pat05 op 28 december 2015

Beroep gedaan op coulanceregeleing mbt vervanging distributieketting + schade die ontstaan is door de oude ketting.
Garage waar auto in reparatie was geeft aan dat we hier een beroep op kunnen doen omdat de ketting niet mag verschuiven. Dit is bekend bij volkswagen dat een Golf van ons type (1.4tsi 150pkl) dit probleem kan krijgen. Dit is ook te lezen op internet en in Duitsland zijn auto's teruggeroepen.
We hebben een afwijzing gekregen, bezwaar gemaakt maar geen resultaat.
Experts, waaronder iemand van uw wegenwacht die voor reparatie bij ons was, geven aan dat wij recht hebben op vergoeding vanwege fabrieksfout.
Kunt uw ons helpen om te komen tot een acceptabele oplossing met VW?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een geschil met Volkswagen met betrekking tot de kosten voor vervanging van de distributieketting van uw Volswagen Golf en herstel van de gevolgschade. Volkswagen geeft niet thuis. U vraagt zich af wat uw rechten zijn.

Levensduur distributieketting
Anders dan een distributieriem dient een distributieketting - uitgaande van normaal gebruik en regulier onderhoud - een auto lang mee te gaan. Indien een distributieketting vroegrijdig vervangen dient te worden is dit niet conform verwachting.

Wettelijke garantie
De koper mag verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen, alsmede de eigenschappen die nodig zijn voor een bijzonder gebruik dat bij de overeenkomst is voorzien ex art 7:17 BW e.v. Nu vaststaat dat de distributieketting niet voldoet aan de overeenkomst, kunt u herstel eisen van de verkoper (inporteur/fabrikant is immers geen contractspartij). De kosten voor herstel komen in beginsel voor rekening van de verkoper, evenals de gevolgschade.

Geschillen
Indien u met de verkoper tot overeenstemming komt, dan kunt u het geschil:

  • ter behandeling indienen bij uw rechtsbijstandverzkeraar;
  • ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen.

Voor meer informatie over klachten na aankoop, verwijs ik u graag naar onze webpagina:'Klachten na aankoop'.